Ammisaduqa Tableti

Tablet

Tablet, katı ilaçların dozaj şekillerinden biri. Toz halindeki hammaddelerin karıştırılıp, basılarak katı hale getirilmesiyle elde edilir. Klasik bir tabletin içeriğinde hastayı iyileştirmek için etken madde, ilacın vücut içerisinde daha çabuk dağılmasını...

An

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak...

Osmaniye

Osmaniye Yukarı Çukurova'da, Ceyhan Nehri'nin doğu yakasında yer alan, alabildiğine geniş hinterlandıyla Osmaniye; Ceyhan Nehri, Hamıs, Karaçay, Kesiksuyu ve Sabun Çayları nedeniyle sulak, hem de Çukurova'yı doğuya bağlayan yolların kavşağında olması nede...

Hitit

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir....

sakarin

Sakarin Tatlandırıcı olarak kullanılan organik bir bileşik. Kimyasal formülü C7H5NO3S olup, orto-sülfobenzoik asit imit olarak da bilinir. Tabii halde maden kömürü katranından elde edilebilen beyaz bir tozdur. Sakarinin tatlandırıcı kuvveti çay şekerinink...

Viagra

Viagra fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir. Viagra ancak ve sadece cinsel yoldan uyar...

çürük

Diş çürüğü, bakterilerin dişin sert yapısını oluşturan diş minesi, dentin ve sement tabakalarına hasar verdiği bir hastalıktır. Bu dokularda bakterilerin çalışması sonucu zamanla dişlerde kaviteler (oyulmuş boşluklar) meydana gelmektedir.

granülasyon

Granülasyon tanecik boyutunu istenen boyuta getirmek için yapılan işlem ve proseslere verilen isimdir. Granülasyon sonucu oluşan taneciklere granül denir. Granüllerin boyutu kullanım amacına göre 0,2 mm ilâ 4,0 mm arasında değişebilir.

Muazzez İlmiye Çığ

20 Haziran 1914'te Bursa'da doğdu. İlkokula Kurtuluş Savaşında göçmen olarak gittikleri Çorum'da ikinci sınıfta başladı. İlkokul beşinci sınıfta ise ailesiyle birlikte Bursa'ya geldi. Babası tarafından keman ve Fransızca dersleri alması için özel bir okul...

Venüs (gezegen)

Venüs, Güneş Sisteminde, Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir.