Amnion Sıvısı

Amnion sıvısı (AS), hayvanlarda, embriyoyu koruyan ve besleyen sıvıdır. Sürüngenler, kuşlar, ve memelilerde görülür ve bu grup "Amniyota" diye adlandırılırlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Amnion Sıvısı ilgili konular

 • As

 • Embriyo

  Embriyo, (Yunanca: έμβρυο'[tohum]) çok hücreli diploid ökaryotlarda gelişimin ilk basamaklarından biri. Yumurta ve
 • Plasenta

  Plasenta, anne ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organdır.
 • Amniyosentez

  Amniyosentez (AS) ya da (İng. Amniotic Fluid Test (AFT)) , doğumöncesi fetusun içinde yüzdüğü sıvıdan cerrahi müdahale ile bir miktar sıv
 • Beyin omurilik sıvısı

  Beyin-omurilik sıvısı, serebrospinal sıvı veya nörolenf, beyindeki koroid pleksus kisti tarafından üretilen renksiz vücut sıvısı.
 • Üçlü tarama testi

  Üçlü tarama testi, down sendromu (trizomi 21), nöral tüp defekti ve trizomi 18 adı verilen genetik hastalığın anne karnındaki bebekte olma o
 • Amnion sıvısı

  Amnion sıvısı (AS), hayvanlarda, embriyoyu koruyan ve besleyen sıvıdır. Sürüngenler, kuşlar, ve memelilerde görülür ve bu grup "Amniyota"
 • Amniyon sıvısı

  Amnion sıvısı (AS), hayvanlarda, embriyoyu koruyan ve besleyen sıvıdır. Sürüngenler, kuşlar, ve memelilerde görülür ve bu grup "Amniyota"
 • Yumurta (anlam ayrımı)

  Yumurta aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Konseptus

  Konseptus, embriyo ve ilişki membranları ve zarları (döllenmenin ürünleri) tanımlar. Konseptus, zigottan itibaren gelişen tüm embriyo içi ve
Amnion Sıvısı
Amnion sıvısı