Amonyum

Kısaca: Amonyum NH4+ formülüyle gösterilen bir katyon köktür. Amonyumun molar kütlesi 18.05'dir. Amonyum; güçsüz bir asittir. Doğada amonyum proteinlerde bulunur. Bu nedenle deniz ürünleri başta olmak üzere birçok canlının bir kısmında amonyum kökü mevcuttur. Yine çürükçül canlılar amonyum üretir. Amonyumun eldesi için, amonyak maddesinin içine güçsüz bir asit eklenmelidir: ...devamı ☟

Amonyum
Amonyum

Amonyum NH4+ formülüyle gösterilen bir katyon köktür. Amonyumun molar kütlesi 18.05'dir. Amonyum; güçsüz bir asittir. Doğada amonyum proteinlerde bulunur. Bu nedenle deniz ürünleri başta olmak üzere birçok canlının bir kısmında amonyum kökü mevcuttur. Yine çürükçül canlılar amonyum üretir. Amonyumun eldesi için, amonyak maddesinin içine güçsüz bir asit eklenmelidir: :\mathrm

Amonyum

Türkçe Amonyum kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. ammonium, univalent chemical ion (Chemistry)

Amonyum

amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir bileşim kökü.

Amonyum

Türkçe Amonyum kelimesinin Fransızca karşılığı.
ammonium [le]

Amonyum

Türkçe Amonyum kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ammonium

Amonyum

Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Amonyum Resimleri

Amonyum nitrat
3 yıl önce

Amonyum nitrat, NH4NO3 formülüne sahip bir kimyasal bileşiktir. Amonyum ve nitrat iyonlarından oluşan beyaz kristal bir katıdır. Higroskopik bir katı...

Amonyum sülfat
3 yıl önce

Amonyum sülfat, (NH4)2SO4, ticari değeri olan inorganik bir tuzdur. Gübre olarak yaygın bir kullanım alanı vardır. Amonyum katyonu formu olarak %21 azot...

Amonyum Perklorat
3 yıl önce

Amonyum perklorat (AP) formülü NH4ClO4 olan bir kimyasal bileşiktir. Perklorik asitin amonyum tuzu olan bu bileşik diğer perkloratlar gibi kuvvetli bir...

Amonyum hidroksit
3 yıl önce

kullanarak amonyum klorür (nişadır) üretimi HCl + NH 4 OH = NH 4 Cl + H 2 O {\displaystyle {\ce {HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O}}} Nitrik asit kullanarak amonyum nitrat...

ANFO
3 yıl önce

Stokiyometrik olarak, amonyum nitratın ve fuel oilin en efektif ve dengeli olarak birleştiği oran ağırlıkça %94,3 oranında amonyum nitrat (AN) ve yine ağırlıkça...

Anfo, Emülsiyon Dinamit, (JELATİNİT DİNAMİT, Fuel Oil, Amonyum Nitrat
Gübre
3 yıl önce

çok amonyum ve nitrat tuzları halinde kullanılır. Bunlar arasında en önemlileri, sırasıyla amonyak ve amonyum hidroksit, amonyum nitrat, amonyum sülfat...

Gübre, Amonyak, Azot, Bakır, Bitki, Bor, Demir, Element, Fosfor, Hidrojen, Kalsiyum
Perklorat
3 yıl önce

perklorat türleri potasyum perklorat (KClO4) ve amonyum perklorat (NH4ClO4)'tır. Bununla beraber amonyum perklorat, roket yakıtının içinde yer alan bileşiklerden...

üre
3 yıl önce

karışımı ısıtılarak KCNO elde edilir. KCNO nun amonyum sülfat ile muamelesi sonucu hazırlanan amonyum siyanatın kızdırılmasıyla da üre elde edilir. Üre...

İœre, Alkali, Alkol, Amonyak, Azot, Böbrek, Fizyoloji, Gübre, Kan, Karaciğer, Karbondioksit