Ampère Yasası

Klasik elektromanyetizmada Amper yasası (1826'da André-Marie Ampere tarafından bulunmuştur) kapalı bir eğri üzerinden integrali alınmış manyetik alanla o eğri üzerindeki elektrik akımı arasındaki ilişkiyi açıklayan yasadır. James Clerk Maxwell yasayı hidrodinamik olarak 1861 tarihli Fizikte kuvvet çizgileri üzerine makalesinde tekrar kanıtlar.

Ampère Yasası

Ampère Yasası ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ampère yasası

Yanıtlar