Ampirik

Kısaca: Deneycilik, empirizm veya ampirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. ...devamı ☟

Ampirik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Deneycilik

ampirik

ampirik -ği sıfat [[Fransızca]] empirique Deneye dayalı: "Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler."- H. Taner.

ampirik

Türkçe ampirik kelimesinin İngilizce karşılığı.
empirical

ampirik

araştırma sonucu olmayıp uygulamayla kazanılmış bilgiye dayanan, deneyimsel.

ampirik

Türkçe ampirik kelimesinin Fransızca karşılığı.
empirique

ampirik

Türkçe ampirik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. empirisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Deneycilik
2 yıl önce

belirgin bir yere sahip olarak görünmektedir. Duyum, deneyim ve dolayısıyla ampirik bilgiyi merkeze alan felsefi yaklaşımın izleri bu iki filozoftan itibaren...

Deneycilik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Ahlak felsefesi, Akılcılık, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Apriori, Aydınlanma Çağı
Kuantum Kimyası
2 yıl önce

Yarı-ampirik yöntemler Yoğunluk fonksiyoneli yöntemleri Bu yöntemlere örnek verecek olursak; Sıfırdan teorik yöntemler: HF, CI, CC, MPN vb. Yarı-ampirik yöntemler:...

Etnometodoloji
2 yıl önce

günlük hayatta karşılaştıkları deneyimleri, nasıl anlamlandırdıklarının ampirik incelenmesidir. Etnometolologlar, düzenin kendi başına bir gerçekliği olduğu...

Etnometodoloji, Ampirik, Taslak şablonları, Taslak madde
Gök mekaniği
2 yıl önce

arasındaki kütleçekim etkileşimlerinin belirlediği ilişkilere, Kepler'in ampirik olarak kurduğu matematiksel model üzerine Newton tarafından geliştirilen...

Gök mekaniği, Gök mekaniği
Yörünge
2 yıl önce

(1571-1630) incelemiş ve gezegenlerin hareketlerini belirleyen temel kuralları ampirik olarak ortaya koymuştur. İngiliz fizikçi, matematikçi ve gökbilimci Isaac...

Yörünge, Astronomi Portalı, Ağırlık merkezi, Charon, Dışmerkezlik (gökbilim), Elips, Enberi, Fizik, Gezegen, Gökbilim, Isaac Newton
Sülfat
2 yıl önce

kimyada sülfürik asit'in bir tuzudur. Sülfat iyonu, bir moleküler anyondur. Ampirik formülü SO42-'dir ve moleküler ağırlığı 96,06 daltondur. Bir sülfür atomu...

Eduard Bernstein
6 yıl önce

savunmuş, sosyalizme barışçıl bir şeklide geçmenin mümkün olduğunu belirten ampirik bir eleştiri geliştirmiştir. Bernstein, bu yaklaşımına Evrimci Sosyalizm...

Eduard Bernstein, 1850, 1871, 1872, 1873, 1888, 1898, 18 Aralık, 1901, 1902, 1917
Propen
2 yıl önce

noktasına sahiptir ve bu nedenle daha uçucudur. Propen, siklopropan ile aynı ampirik formüle sahiptir, ancak atomları farklı şekillerde bağlandıkları için bu...