Deneycilik, empirizm veya ampirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur.

Ampirik

Ampirik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Deneycilik

ampirik

ampirik -ği sıfat [[Fransızca]] empirique Deneye dayalı: "Bunu sadece eğitim uzmanları değil, çocuk yetiştiren ana babalar da ampirik olarak bilirler."- H. Taner.

ampirik

araştırma sonucu olmayıp uygulamayla kazanılmış bilgiye dayanan, deneyimsel.

ampirik

Türkçe ampirik kelimesinin İngilizce karşılığı.
empirical

ampirik

Türkçe ampirik kelimesinin Fransızca karşılığı.
empirique

ampirik

Türkçe ampirik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. empirisch

Yanıtlar