Amu Derya

Kısaca: Batı Asya’da, Batı Türkeli’nin en büyük akarsuyu. Tacikistan’da Hindikuş Dağlarından doğar. Vahş ve Pyanc ırmaklarının birleşmesiyle meydana gelir. Dağlık alandan aldığı kollarla büyüyerek bölgeyi terk ettikten sonra kuzeybatıya yönelir. Tacikistan Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki sınırın bir bölümünü çizer. Aral gölüne dökülünceye kadar olan uzunluğu 2500 kilometredir. Aral gölüne dökülmeden önce 11.000 kilometrekarelik deltasında kollara ayrılır. Sulama için faydalanıldığından deltaya gel ...devamı ☟

Amu Derya
Amu Derya

Amu Derya ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Amuderya

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ceyhun
1 yıl önce

kaydetmişlerdir . Günümüzde de kullanılmakta olan Amu Derya adı, nehrin kıyılarındaki Amül veya Amuya şehrinin adından gelmektedir. İrani, Grek ve İslam...

Vahş Nehri
4 yıl önce

Amu Derya Nehri'nin kolu olan nehir. Toplam uzunluğu 786 km. olan nehir, Kırgızistan'da doğarak Tacikistan'a geçer. Burada Afganistan sınırında Amu Derya'ya...

Ceyhun alabalığı
4 yıl önce

(Salmo trutta oxianus), Salmonidae familyasından Özbekistan'ın Ceyhun (Amu Derya) sisteminde yaşayan bir alabalık alt türü. Populasyonlarının ikiye katlanma...

996
4 yıl önce

Gazneliler arasında antlaşma yapıldı. Bu antlaşmaya göre Sır Derya Karahanlılar'da Amu Derya Gazneliler'e bırakıldı. Muhammed b. Hüseyin el-Beyhaki, İranlı...

996, 10. yüzyıl, 1000, 1001, 11. yüzyıl, 9. yüzyıl, 991, 992, 993, 994, 995
Kalaycı, Şenpazar
4 yıl önce

Gökhanoğullarına bağlı Kalaycı kolundan gelmektedir. Horasan kökenlidirler ve Amu Derya (Özbekistan-Afganistan-Türkmenistan) havzasından göç etmişlerdir. Güllüce...

Zerefşan Nehri
1 yıl önce

havzası Tacikistan ve Özbekistan arasında yer almaktadır. Bir zamanlar Amu Derya (Ceyhun) nehri için kol (tributary) olan nehir artık sularının su yakalama...

Belh
1 yıl önce

küçük bir şehirdir ve başkent Mezar-ı Şerif’in 20 km kuzeybatısında, Amu Derya’nın yaklaşık 74 km güneyindedir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin doğduğu şehirdir...

Belh, Afganistan, Mezar-ı Şerif, Marmul, Kishindih, Nahri Shahi, Sholgara District, Zari District, Shortepa, Khulm, Kaldar
Ürgenç
4 yıl önce

yönetim merkezi olan şehrin 2001 yılı resmi nüfusu 138.609'dir. Şehir, Amu Derya Nehri ve Şavat kanalı kıyısında kuruludur. Kızıl Kum Çölü boyunca Buhara'nın...