Anı

(Os. Hatıra, Zikir, Tezekkür, Hafıza, Kuvei hafıza, Tahattur, Fr. Souvenir, Al. Erinnerung, İng. Remembrance, Recollection, İt. Ricordo) Bilinçte yenilenen...

(Os. Hatıra, Zikir, Tezekkür, Hafıza, Kuvei hafıza, Tahattur, Fr. Souvenir, Al. Erinnerung, İng. Remembrance, Recollection, İt. Ricordo)
      Bilinçte yenilenen...
      Ruhbilim terimi olarak anı, daha önce bilinçte bulunmuş olanın yine bilince gelmesini kapsar. Anımsama'dan farkı, daha önce bilinçte bulunmuş olduğundan açık seçik bilinmesidir. Eskiden yaşamış olduğumuzu iyice bildiğimiz bir olay anı'mızdır, ama bunu açık seçik bilmiyor ve eski deyişle "hayal meyal hatırlıyorsak" anımsıyoruz demektir. Bilinçte yansıyan herhangi bir nesne ya da olay belleğe geçip saklanmakla anı'laşır. Anılar, ruhbilimsel anlamın dışında, insanı, tarihsel geçmişine bağlayan bilgilerdir. Örneğin herhangi bir nesne ya da olayı gerektiğinde kullanmak üzere bellekte saklamaya anıda-tutma (İng. Retention) denir. Gerçek bir anı olmayıp da gerçekmiş gibi sanılan izlenimlerin bilinçte belirmesi anı karışıklığı (Os. Teşevvüşü tahattur, Fr. Paramnénie)'dır. Bk. Bellek, Bilinç, Anımsama, Anı Çağrısı, Anıların Saptanımı, Anıların Tanınması, Anıların Üremesi.

Diğer anlamları

Anı

1 . Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü iz, hatıra:
"Üstadın bu anıyı anarken gözlerindeki mutluluk pırıltısına gıpta etmiştim."- H. Taner.
2 . edebiyatYaşanmış olayların anlatıldığı yazı türü, hatıra:
"Halit Ziya Uşaklıgil'in anılarını topladığı 'Kırk Yıl'ın son ciltleri şiire başladığım yıllarda çıkıyordu."- N. Cumalı.

Anı

Türkçe Anı kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Ani] adj. instantaneous, sudden, snap, rapid, abrupt, flash
n. moment, split second, second, instant, wink, flash, jiff, jiffy, trice
n. remembrance, memory, recollection

Anı

Türkçe Anı kelimesinin Fransızca karşılığı.
souvenir [le], commémoration [la], mémoire [la]

Anı

Türkçe Anı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Andenken, Erinnerung, Gedächtnis

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    kardeş kim hazırladıysa hiç bi işe yara mıyor hiç bi bilgiyide adam aıllı bulamıyorum ..

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.