Anadolu'daki Apollon Kehanet Merkezleri

Kısaca: Kahin Tanrı Apollon`un Anadolu`da birçok Kehanet Merkezi bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Didim (Didyma) ve Klaros`tur. Bunların yanında Sagalassos ve Patara`da da kehanet merkezleri bulunmaktadır. ...devamı ☟

Anadolu'daki Apollon Kehanet Merkezleri
Anadolu'daki Apollon Kehanet Merkezleri

Kahin Tanrı Apollon`un Anadolu`da birçok Kehanet Merkezi bulunmaktadır. Bunların en önemlileri Didim (Didyma) ve Klaros`tur. Bunların yanında Sagalassos ve Patara`da da kehanet merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlere kimi zaman sadece kent delegeleri kimi zaman ise bireysel başvurular da yapılabilmektedir. Kent delegelerinin başvuruları genellikle yeni kentler kurulması ile ilgili olup bunun yanında insanların başına gelen deprem, yangın, veba salgınları gibi hastalıkları defetmek gerekçeleri ile de başvurular yapılabilmektedir. mitoloji-taslak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Apollon
1 yıl önce

Apollon (Yunanca: Απόλλων, Latince: Apollo), mitolojide müziğin, sanatların, Güneş'in, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda...

Apollon, Apollo, Aera Cura, Afrodit, Anadolu'daki Apollon Kehanet Merkezleri, Apollo (anlam ayrım), Apollon ve Daphne, Ares, Artemis, Athena, Augustus
Orakl
1 yıl önce

Orakl merkezleri genellikle, durugörü, ekstaz, trans ve kehanet gibi psişik etkinliklerin ve kimi zaman inisiyatik eğitimlerin söz konusu olduğu Apollon tapınakları...

Orakl, Apollon, Didim, Durugörü, Efes, Hierapolis, Kahinlik, Kehanet, Klaros, Manteuma, Okültizm Portalı
Klaros
1 yıl önce

Klaros, Kahin Tanrı Apollon'un Anadolu'daki 2 önemli kehanet merkezinden birisidir. İzmir, Menderes İlçesi'nde, Ahmetbeyli (Ales) Vadisinin taban düzlüğünde...

Söğüt
1 yıl önce

arasındaki bağlantıyı gösterir. Nitekim kehanetin tanrısı Apollon ile ilgili ilahilerde söğütten söz edilir. Örneğin; Apollon, hırsızlığı saptanan Hermes'in ellerini...

Gryneion
4 yıl önce

üzerinde tanrı Apollon'un tapınağı vardı. Gryneion önemli bir kehanet merkeziydi. MÖ 334'te, Doğu ülkelerini fethetmek için Anadolu'ya gelecek Büyük İskender'in...

Leukai
4 yıl önce

bilicilik merkezine danışılır. Apollon rahipleri, kentte ilk önce hangi halk kurban keserse Leukai kentine onların sahip olacağı kehanetini iletirler...

Leukai, Diodorus, Smyrna, Strabon, III. Attalos, Ephesos, Aristonikos, Delphoi, Kyme, Plinius, Klazomenai
Adramytteion
1 yıl önce

imparatorluğu devirecektir“ , Lidya (Lydia) Kralı Kroisos’a ünlü kehanet merkezi Delphoi’dan gelen kehanet bu idi. Bundan cesaret alan Kral Kroisos Pers Kralı Büyük...

Zeus
1 yıl önce

cezalandırmıştır. Tanrı Zeus'un en bilinen efsanesi Hera'nın yanına Poseidon, Apollon ve Athena'nın desteğini alarak Zeus'u devirme girişiminde bulunmasıdır[kaynak...

Zeus, Akhilleus, Altın post, Apollo, Dionysos, Gorgon, Hades, Hera, Herakles, Herakles'in oniki görevi, Ilk Yunan tanrıları