Anadolu Eyâleti

Anadolu Eyaleti veya Anadolu Beylerbeyliği, 1393 yılında kurulan Osmanlı Devleti eyaleti. 16. yüzyılda nüfusu 5.455.000 olup bunun 5.410.000'i Müslüman, 45.000'i Gayrimüslimdir ve yüzölçümü 223.114 km² kadardır.

Anadolu Eyâleti

Anadolu Eyaleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Anadolu Beylerbeyliği

İlgili konuları ara

Yanıtlar