Anadolu Kronolojisi

Anadolu tarihi, Batı Asya yarım adası Anadolu etrafında yerleşen birçok devlet ve uygarlığı kapsar. Ayrıca Latince adı olan Asia Minor Ön Asya olarak da isimlendirilir.

Anadolu Kronolojisi

UygarlıklarGrafik

<div style="clear:both;" class="NavFrame"> <div class="NavHead" style="background-color:#ccccff;"><div style="float:left;margin-left:2px;">Tnavbar|History of Anatolia|mini=1</div> Anadolu tarihi</div> <div class="NavContent" style="font-size:90%; padding:2px;"> | <timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:820 barincrement:16 PlotArea = left:20 right:47 bottom:40 Colors =
id:canvas value:rgb(0.97,0.97,0.97)
id:white value:rgb(1,1,1)
id:subtitle value:gray(0.8)
id:grid1 value:gray(0.7)
id:grid2 value:gray(0.88)
id:black value:rgb(0,0,0)
id:events value:rgb(0.75,1,0.75)
id:mark1 value:rgb(0,0.7,0)
id:mark2 value:rgb(0.7,0,0)
id:years value:gray(0.5)
id:period1 value:rgb(1,1,0)
id:period2 value:rgb(1,0.75,0)
id:othe value:tan2   legend:Çoktanrıcılık
id:zoro value: rgb(1,0.8,0.1)  legend:Zedüştlük
id:chr value:red   legend:Hristiyanlık
id:mus value:green   legend:İslam
id:sec value:yellow   legend:Laik
id:Mil value:rgb(1,0.8,0.4) 


BackgroundColors = canvas:canvas Period = from:-2100 till:2000 ScaleMajor = unit:year increment:500 start:-2000 gridcolor:grid1 ScaleMinor = unit:year increment:100 start:-2100 gridcolor:grid2 AlignBars = justify

BarData=
bar:title_empires
bar:hist1
bar:hist2
bar:hist3
bar:hist4
bar:hist5
bar:hist6
bar:hist7
bar:title_events
barset:events
bar:dummy2 # separator
bar:title_periods
bar:periods


PlotData =
mark:(line,black)
fontsize:S
width:14
shift:(5,-6)
bar:title_empires from:start till:end text:"Anadolu`da varolmuş devletler" fontsize:M anchor:middle align:center width:10 color:subtitle
bar:title_events  from:start till:end text:"Events" fontsize:M anchor:middle align:center width:10 color:subtitle mark:(line,white)
bar:title_periods from:start till:end text:"Arkeolojik dönemler" fontsize:M anchor:middle align:center width:10 color:subtitle mark:(line,white)
shift:(5,-5)
mark:(line,Mil)
color:events


barset:events
barset:break
at:1453 text:İstanbul`un fethi
barset:break
at:-1275 text:"Kadeş savaşı"
at:-547 text:Pteira savaşı
at:-333 text:Issus savaşı
at:677 text:Syllaeum savaşı
at:1071 text:Malazgirt savaşı
barset:break
at:-705 text:Kimmer istilası
at:330 text:İstanbul 
at:1839 text:Milliyetçilik


mark:(none,mark2)
width:3
align:left
color:othe


bar:hist1
from:-1750 till:-1500 shift:(-8,0) text:Hititler
from:-1430 till:-1180 shift:(0,0) text:Hititler
from:-900 till:-600 shift:(2,0) text:Urartu
from:-545 till:-333 shift:(-2,0) text:"Achaemenidler"
from:-190 till:301 shift:(4,0) text:"Ermenistan"
from:301 till:428 shift:(-2,0) color:red
from:885 till:1045 shift:(-6,0) color:red text:"Ermenistan"
from:1078 till:1375 shift:(2,0) color:red text:"Kilikya Ermeni krallığı"
from:1918 till:1922 shift:(-32,0) color:red text:"Ermenistan"


bar:hist2
from:-2100 till:-1950 shift:(2,0) text:"Troya IV"
from:-1700 till:-1400 shift:(2,0) text:"Troya VI"
from:-1300 till:-1190 shift:(-6,0) text:"Troya VIIa"
from:-626 till:-550 shift:(2,0) color:zoro text:Medes
from:-250 till:-150 shift:(2,0) text:"Seleukidler"
from:226 till:650 shift:(2,0) color:zoro text:"Sasaniler"


bar:hist3 
from:-1300 till:-1250 shift:(-10,0) text:Assuwa
from:-1150 till:-490 shift:(2,0) text:Ionia
from:-323 till:-146 shift:(-8,0) text:Hellenizm


bar:hist4 
from:-1500 till:-1320 shift:(2,0) text:Arzawa
from:-1200 till:-546 shift:(2,0) text:"Firigya"
from:-133 till:392 shift:(2,0) text:Roma imparatorluğu
from:392 till:1453 shift:(2,0) color:red text:Bizans imparatorluğu
bar:hist5
from:-1150 till:-547 shift:(2,0) color:othe text:Lidya
from:1299 till:1922 shift:(2,0) color:mus text:Osmanlı imparatorluğu


bar:hist6
from:-1150 till:-547 shift:(2,0) text:Karya
from:1071 till:1300 shift:(2,0) color:mus text:Selçuklular
from:1923 till:end shift:(2,0) color:sec text:Türkiye


bar:hist7
from:-1150 till:-547 shift:(2,0) text:Likya


bar:periods
at:476 shift:(0, 12) text:"Ortaçağ"
from:-1100 till:-700 shift:(-10,12) text:"Yeni Hitit dönemi"
from:1500 till:1789 shift:(0, 0) color:green text:"<Modern Avrupa`nın doğuşu"
from:1790 till:end shift:(0, 12) color:skyblue text:"<Modern Avrupa"
from:start till:-1200 shift:(80, 0) color:powderblue text:Bronz Çağı
from:-1199 till:-586 shift:(0, 0) color:skyblue text:Demir Çağı
from:-585 till:-322 shift:(0, 0) color:powderblue text:Babil
from:-321 till:-37 shift:(0, -10) color:blue text:Hellenistik
from:-36 till:395 shift:(0, 0) color:powderblue text:Roma imparatorluğu
from:395 till:634 shift:(0, -10) color:red text:Bizans
from:635 till:1099 shift:(0, 0) color:green text:Araplar
from:1100 till:1291 shift:(0, 0) color:red text:Haçlı seferleri
</timeline>
</div></div>

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar