Anadoludaki Medeniyetler

misafir - 7 yıl önce
Anadolu'da kurulan medeniyetler sırasıyla şunlardır: 1. [Hititler], [Frigler], [Lidyalılar], [İyonlar], [Urartular] (M.Ö. 2000 - M.Ö. 600 yılları arasında) 2. [Persler] (M.Ö. 543 - 333) 3. [İskender İmparatorluğu] 4. [Roma İmparatorluğu] 5. [Bizanslılar] (M.S. 395 - 1071) 6. [Türkler] (M.S. 1071 - ?)

misafir - 7 yıl önce

Anadolu'da kurulan medeniyetler

Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur. Karşılıklı kültür alış - verişleri Anadolu'da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır. Anadolu'da kurulan medeniyetler şunlardır:

Hititler

Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu'ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir. Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı Antlaşması'dır. M.Ö. 1280'de imzalanan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Hitit Devleti, M.Ö. 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır. Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere M.Ö. 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir. Asurlulardan sonra Türkiye'de Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit toprakları Pers hakimiyetine girmiştir.

Frigyalılar

Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu'ya gelerek M.Ö. 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular. Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerlerin egemenliği altına giren Frigyalılara Persler son vermişlerdir.

Lidyalılar

Lidyalılar, M.Ö. 1200'lerde Anadolu'ya gelerek, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır. Pers saldırılarına dayanamayan Lidya Devleti, M.Ö. 546 yıllarında yıkılmıştır.

İyonyalılar

Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan'dan Batı Anadolu'ya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır. İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmir'dir. Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir.

Urartular

Urartu Devleti, Doğu Anadolu'da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Urartuların merkezi Tuşpa (Van)'dır. Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular, M.Ö. 600'lerde Medler tarafından yıkılmıştır.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ankara tarihi
1 yıl önce

Gaul veya Britanya'dan daha geniş bir şehirdi. Ankara'nın önemi kuzey Anadoludaki yolların kuzeyden güneye ve doğudan batıya uzanarak bir kavşak noktası...

Empire Earth
1 yıl önce

İlk gerçek hikâye Antik Yunan medeniyetine odaklıdır. Sekiz senaryonun beşi Yunanistanın yükselişini ele alır: Anadoludaki erken Helladic insanları, Truva...

Empire Earth, Rick Goodman, 17 Ekim, 2001, 2002, 23 Kasım, Age of Empires, Age of Empires Serisi, Bilgisayar oyunu, CD-ROM, Cep telefonu
Kazım Mirşan
1 yıl önce

Yazıtları 1986: Univerzum bir çerçeve gibi Statik bir sistemidir? 1992: Anadoludan Piktogrammlar, Petroglifler, ISUB-ÖG ve UW-ON yazıtları 1992: Prototürk...

Kazım Mirşan, Kazım Mirşan
şahruh
1 yıl önce

Osmanlı Sultanı I. Mehmet'e yazdığı mektupta; Şahruh'un boğazlara kadar tüm Anadoluyu istila edip, Balkanlardan Deşt-i Kıpçak'a geçeceğini, Derbent geçidinden...

Ali Galip olayı
1 yıl önce

sağladı. Yerine 6 Ekimde Ali Rıza Paşa Hükûmeti kuruldu. Yeni hükûmetin Anadoludaki Milliyetçi direnişçilere karşı daha ılımlı davrandığı hatta yakın olduğu...

Anitta
1 yıl önce

şehrinin Hititçe ismidir ve bu dönemde sürmekte olan Asur ticaretinin Anadoluda'ki en önemli merkezidir. Anitta'nın daha babasının hükümdarlığı sırasında...

Gölet, Kargı
1 yıl önce

açılarak tarlaya çevrilmiştir. Gölet köyü ilk çağlardan günümüze birçok medeniyetin yaşamış olduğu, nüfus yoğunluğu ve yerleşim yerinin merkezi olması sebebiyle...

Gölet, Kargı, Keşkek, Gölet, 1921, 1922, 1945, 1992, 1997, 2000, 2007, Abdullah, Kargı
Fetret devri
1 yıl önce

ise Çelebi Mehmet'in diğer kardeşlerinden en büyük farkının Anadolu medeniyetinin ve Anadolu kültürünün önemli merkezi olan Amasya'da çok yönlü bir kişi...

Osmanlı Devleti, Yıldırım Beyazıd, 1402, Ankara Savaşı, 1413, Abdülaziz, Abdülmecit, Ali Paşa, Amasya, Ankara Savaşı, Bizans, Bursa