Anakreontizm

Kısaca: Edebiyatta özentili, yapmacıklı bir şiir akımıdır. Lirik Grek şairi Anakreon'a (M.Ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı) mal edildiği için, bu adla anılagelmiştir. Yeryüzünde her şey geçicidir; onun için de insanoğlu yalnız en güzele karşı ilgi duymalıdır görüşünü savunan düşünce akımıdır. ...devamı ☟

Anakreontizm, Edebiyatta özentili, yapmacıklı bir şiir akımıdır. Lirik Grek şairi Anakreon'a (M.Ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı) mal edildiği için, bu adla anılagelmiştir. Anakreontizm, bir edebiyat türünden çok, belli bir hayat felsefesine dayanan bir şiir tarzını anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bu görüşe göre, yeryüzünde her şey geçicidir; onun için de, insanoğlu yalnız en güzele karşı ilgi duymalıdır.

Bu akım adını; şair Anakreon'dan alır. M.Ö. 6. yüzyılda doğduğu bilinir. 18. yüzyılda en parlak çağını yaşayıp; doruğa çıkmışsa da, boş ve gereksiz olduğu için kenara bırakılmış denilebilir. Türkçede bir karşılığı yoktur.

Oldukça basit zevkleri dile getiren bu şiir akımı, ilkin M.Ö. VI. yüzyılda, bir kralın sarayında doğmuş, boş, yüzeysel bir hayat süren prenslerce pek beğenilmiştir. Daha sonra, Latinler'den Catullus, Fransızlar'dan H. Estienne, Remy Belleau, Ronsard da bu modayı benimseyerek, anakreontizmin etkisi altında kaldılar. Bu şiir akımı, XVIII. yüz. yılda doruğuna eriştiyse de, yapmacıklığı, özentiliği yüzünden XIX. yüzyılda büsbütün bırakıldı.

İlgili konular

edebiyat

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.