analitik

ANALİTİK : Çözümlemeli. ANALİZ Çözümleme. ...

ANALITIK (türkçe) anlamı
1. Çözümlemeli.
ANALITIK (türkçe) anlamı
2. çözümsel
3. çözümlemeli
4. tahlili
ANALITIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Analitik (die) ]n. anality
2. anal characteristic
3. anal-retentive emotional make-up (Psychology)
4. adj. analytic
5. analytical
6. pertaining to analysis,
ANALITIK (türkçe) fransızcası
1. analytique

Analitik hakkında bilgiler

ANALİTİK :
      Çözümlemeli.

ANALİZ
      Çözümleme.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Analitik Geometri

(Tr. Descartes) Cebirle çözümlenen geometri... Analitik geometri (Os. Tahlili hendese, Fr. Géometri analytique), Fransız düşünürü Descartes'ın çok önemli bir buluşudur.

Analitik Kimya

Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri. Kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin

Analitik Felsefe

Analitik felsefe terimi, yirminci yüzyılın başından itibaren, özellikle Anglo-sakson coğrafyada, değişik adlar altında olup tümü dilin analizine dayanan felsefi araştırmaları belirtmek için yaygın olarak kullanılmıştır. Analitik felsefe söz konusu olduğunda. daha ilk ...

Analitik Psikoloji

Analitik psikoloji genellikle, çatışma ve nevroza yol açan, tedavi sırasında yorumlama yoluyla değişmesi sağlanan akıl savunma mekanizmalarını ortaya çıkarmak için serbest çağrışım (bkz.), hipnoz (bkz, ), abreaksiyon (bkz.) ve narkoanaliz (bkz.

Türk-İslam Dünyasında Analitik Geometri

Hârizmî tarafından 830 yılında yazılan Cebri ve'l Mukabele adlı eserin ikinci bölümü; ikinci dereceden tam olmayan denklemlerin geometrik çözümünü konu edinir.Her tip denklem için, iki ayrı çözüm yolu gösterilmiştir. Bu çözüm yollarından birincisi geometrik çözüm yolu ...

Kritik-analitik Düşünce

Kritik-analitik düşünme, bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek, ve her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme varımla düşünmek ve ...

Kritik Analitik Düşünce

Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme yerine kimi zaman tartışma mantığı ya da biçim dışı (enformel) mantık terimleri de kullanılmaktadır.

Analitik Düşünce

Yirminci yüzyılın geleneksel felsefi bakış açılarını redderek kurulmuş bir felsefe okulu. Analitik felsefe dışında Analiz, Lingüistik Analiz, Mantıkçı Analiz, Felsefi Analiz, Sıradan Dil Felsefesi, Cambridge Analiz Okulu ve Oxford Felsefesi gibi adlarla anılır.

Analitik Fonksiyon

Analitik fonksiyon, karmaşık düzlemde, açık kümeler üstüne tanımlı bir tür karmaşık değerli fonksiyon. Karmaşık düzlemin Ω (``omega``) ile gösterilen açık kümesi üstüne tanımlı ``f`` fonksiyonu analitikse, Ω`nın her ``a`` noktasının bu kümede yer alan bir ``U`` ...

Analitik İş Değerlendirme Puan Yöntemi

Analitik İş Değerlendirme Puan Yöntemi, Oğuz Gemalmaz tarafından 1985 yılında yayınlanmış kitap.

Analitik İş Değerlendirme Puan Yöntemi (kitap)

Analitik İş Değerlendirme Puan Yöntemi, Oğuz Gemalmaz tarafından 1985 yılında yayınlanmış kitap. İş değerlendirmesi, işletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlayan, işgücü verimliliğini artıran, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarını yaparak aralarındaki önem ...

Analitik Psikoterapi

Kişilik savunma mekanizmalarını daha uyumlu kılmak, nörotik olmayan bir tipte değişmesine yol açmak için, bu mekanizmaların analiz edildiği her çeşit psikoterapi biçimi bu terimin kapsamına girer. Oysa spesifik olarak bu terimden Carl Jung'un ileri sürdüğü psikolojik program ...

Chemistry

Chemistry (ケミストリー, Kemisutorī), Japon pop/R&B grubu. Yoshikuni Dōchin (堂珍嘉邦, d.

Test

Önceden hazırlanmış bazı şartlar altında bir kişi veya grubun belli bir işi yapması veya problemi çözmesi için göstermiş olduğu kabiliyeti ölçmek için eğitim ve psikolojide istifade edilen bir nevi ölçme metodu, imtihanı. Problem, yazılı veya sözlü olarak sorulabilir. ...