Analitik fonksiyon, karmaşık düzlemde, açık kümeler üstüne tanımlı bir tür karmaşık değerli fonksiyon. Karmaşık düzlemin Ω (``omega``) ile gösterilen açık kümesi üstüne tanımlı ``f`` fonksiyonu analitikse, Ω`nın her ``a`` noktasının bu kümede yer alan bir ``U`` komşuluğu vardır ve U`nun her ``z`` öğesi için (a<sub>n</sub> karmaşık katsayılar olmak üzere),

Analitik fonksiyon

Analitik fonksiyon, karmaşık düzlemde, açık kümeler üstüne tanımlı bir tür karmaşık değerli fonksiyon. Karmaşık düzlemin Ω (``omega``) ile gösterilen açık kümesi üstüne tanımlı ``f`` fonksiyonu analitikse, Ω`nın her ``a`` noktasının bu kümede yer alan bir ``U`` komşuluğu vardır ve U`nun her ``z`` öğesi için (a<sub>n</sub> karmaşık katsayılar olmak üzere),

{|
|- |<math>f(x)\,</math> |<math>=\sum_^\infty a_n \left(z-a \right)^n</math> |}

biçimindeki kuvvet serisi ``f``(z)`ye yakınsar.

İlgili konuları ara

Yanıtlar