Analitik Kimya

Kısaca: Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biri. Kimya biliminin belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin ...devamı ☟

Analitik kimya, belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerinden bir bölümünün niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesini konu edinir. Bunun ilkesel yöntemi, bileşimi bilinen maddenin ayrıştırılarak ağırlığının ölçülmesidir. Analitik kimyacılar bu amaca yönelik yeni yöntemler ve aygıtlar geliştirmeyi hedeflerler ve bunların sınanmasına yönelik deneyler gerçekleştirirler. Biyokimya. Bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçlerin ayrıntılı mekanizmalarını, bu dönüşümlerde ortaya çıkan enerji değişimlerini inceleyen, biyoloji bilimleri ile fizik bilimleri arasında yer alan bilim dalıdır. Biyokimyadaki son büyük gelişmeler, kimyasal dönüşümlerle ilgili genel bilginin ve gelişmiş aletli çözümleme tekniklerinin günümüzde ulaştığı düzeyin bir sonucudur.

Türleri

Kimyasal analiz sırasıyla kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element veya bileşiklerden) meydana geldiğini bulmaya yarayan analiz türüne kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir.

Kantitatif analiz, metodlar yönünden klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır. Klasik metodlar maddenin ağırlık ve hacim özelliklerine dayanan metodlardır. Maddenin ağırlığı göz önüne alınarak yapılan analize gravimetrik, hacim göz önüne alınarak yapılana da volumetrik analiz denir. Gravimetrik ve volumetrik analizlerin her ikisi de günümüzde çok kullanılmaktadır. Bilhassa fen ve şehirciliğin gelişmesiyle, medeniyeti tehdit etmeye başlıyan çevre meselelerinin tesbiti çalışmaları bu metodların önemini bir kat daha artırmıştır.

Modern metodlara İnstrumental metodlar (enstrümental analiz) da denilmekte olup, 1930 yılından sonra hızlı olarak gelişmeye başlamıştır. Bu metodlar, maddenin ışık absorbsiyonu, ışık emisyonu, magnetik, elektrik, radyoaktiflik gibi özellikleri üzerine kurulmuştur. Bugün sadece bir özellik üzerine kurulmuş olan metodlar ciltlerle kitap doldurulacak kadar çoğalmıştır. İnstrumental analiz klasik analizden daha hassas, daha az zaman alıcı ve daha kolay olmakla beraber, sonuçlarının değerlendirilmesi bakımından uzman kimyacılara ihtiyaç gösterir.

Bir analiz için uygulanacak analiz metodu madde miktarına bağlı olarak değişir. 50 mg'dan daha fazla madde miktarı ile yapılan analize makro analiz, 10-50 mg arasındaki miktarla yapılan analize yarı-mikro analiz, 1-10 mg arasındaki miktarla yapılan analize mikro analiz, 0,001-1 mg arasındaki miktarla yapılan analize ultra-mikro analiz ve 0,001 mg'ın altında kalan miktarla yapılan analize de sub-mikro analiz denir. Mikro, ultra-mikro ve sub-mikro analizlere bilimsel çalışmalarda başvurulur.

Kullanıldığı Alanlar

Bilimin, teknolojinin, kliniklerin ihtiyaçlarına göre çeşitli cihaz ve metodlar geliştirilmiştir. Mesela şeker fabrikalarında ayarlanmış polarimetreler yardımıyla şeker pancarındaki şeker oranı ölçülebildiği gibi, kliniklerde kan ve idrardaki üre, şeker, azot; ayarlı araçlarla tayin edilebilmektedir.

analitik kimya

Türkçe analitik kimya kelimelerinin İngilizce karşılığı.
analytical chemistry

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Analitik kimya
1 yıl önce

Analitik kimya, Kimya bilimine bağlı ana bilim dallarından biridir. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin ya da kimyasal bileşenlerinden bir bölümünün...

Analitik kimya, Ağırlık, Bileşik, Bilim, Elektrik, Element, Hacim, Işık absorbsiyonu, Işık emisyonu, Polarimetre, Radyoaktiflik
Analitik
1 yıl önce

olabilir: Analitik felsefe Analitik geometri Analitik-sentetik ayrımı Analitik fonksiyon Analitik Makine Analitik kimya Analitik psikoloji Analitik mekanik...

Kimya
1 yıl önce

konularla ilgilenir. Kimyanın en önemli dalları arasında analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, fizikokimya ve biyokimya sayılır. "Kimya" sözcüğüyle simya...

Kimya, Analitik kimya, Anorganik kimya, Atom, Bilim, Biyokimya, Element, Fizikokimya, Kimya Kanunları, Kimyager, Kimyasal formül
John Fenn
4 yıl önce

York (eyalet) – 10 Aralık 2010, Richmond, Virginia), analitik kimya profesörüdür. 2002 yılında kimya dalında Nobel Ödülünü aldı. Kariyeri boyunca, biri...

Kimya mühendisliği
1 yıl önce

Taşınım olayları kimya mühendisliğine analitik bir yaklaşım sunarken, proses mühendisliği, kontrol sistemi ve proses tasarımı gibi kimya mühendisliğinin...

Kimya, Üniversite, Fizik, Doğa, Biyoloji
Harun Parlar
1 yıl önce

senelerinde White Sands Research Centre-Alamogordo-New Mexico-ABD de Analitik Kimya laboratuvarında idareci olarak çalışmıştır. Buradaki en önde gelen çalışmaları;...

Reaktif
1 yıl önce

yarayan bir bileşiktir. Analitik ayıraçlarin örnekleri arasında Fehling ayıracı ve Tollens ayıracı sayılabilir. Organik kimyada ayıraçlar birer bileşik...