Analiz Alm. Analyse (f), Fr. Analyse (f), İng. Analysis. Hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. Bununla beraber, sonsuz kümelerin limit değerlerini kural haline getirme işlemlerini ihtiva ederler. Analizin temel kavramı bir sonsuz dizi...

ANALIZ (türkçe) anlamı
1. çözümleme
tahlil.
ANALIZ (türkçe) anlamı
2. Çözümleme
3. tahlil
4. Atasözü
5. deyim ve birleşik fiiller
6. analiz etmek
ANALIZ (türkçe) ingilizcesi
1. n. analysis
2. process of breaking down a subject and studying it
3. breakdown
4. decomposition
5. post mortem,
ANALIZ (türkçe) fransızcası
1. analyse [le]
ANALIZ (türkçe) almancası
1. n. Untersuchung
2. Zergliederung

Analiz hakkında bilgiler

Alm. Analyse (f), Fr. Analyse (f), İng. Analysis. Hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. Bununla beraber, sonsuz kümelerin limit değerlerini kural haline getirme işlemlerini ihtiva ederler.

Analizin temel kavramı bir sonsuz dizinin limitidir. Pratikte bir fonksiyonun limiti, özellikle türev, integral ve diferansiyel denklemlerin çözümü şeklindeki problemlerde görülür. Modern matematiğin te’sirli bir sahası olan analiz, matematik kuvvetlerin düşüncesi üzerine kurulmuştur.

Ana konularından biri, diferansiyel ve integral hesaptır. Gerçel sayı sistemlerinin en iyi kullanıldığı sonsuz dizi ve seriler, analizin tafsilatlı çalışma formüllerini ihtiva eder. Fonksiyonlar teorisi, fonksiyonların grafiklerinin dışındaki özelliklerini yorumlamak suretiyle özel bir şekilde kurulmuştur. Diferansiyel ve integral denklemler, tabiattaki pek çok fizik kanunlarının ifadeleridir. Değişimler hesabı, maksimum ve minimum problemlerinin çözümünün ileri konularıdır. Diferansiyel geometri, hesaplamanın geometriye olan yaygın bir uygulamasıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

Sagopa Kajmer tarafından Bir Pesimistin Gözyaşları albümünde söylenen analiz adlı şarkının sözleri.


verse 1

kralin elleri nasir ve yelleri soguk günün ve belleri kirik dünün ve gözleri donuk çocuk ve selleri yikar evim, duvarlarim buruk içim ve pilleri bitik kalplerin yönleri kayip ara. yillatilmis senelerin nöbetçileri degil miyiz? gardiyan da bendim, hakimin de kendisi ve hapse teslim edilen huzurun girtlagini ben kestim, katil oldum sirretinden müebbetim hürriyete!...bu kül tablasi kaçinci kez yatti sigara altina?, söyle her nefeste kaç adim yanastim tahtima? neferin nefesi manevi ve her maneviyatta cesareti sakladin ve cebine tiktin. bikiktin, halden anlamazlar ordusuyla ayni yere tikiktin ah!... sancilarina karsi sen yikiktin, hep bakiktin akibetine dürbünle, sürgüne kakiktin, analiz her bedende ayri ruhtu,sen kayiptin!... evvelindir mahremin ve örtü örttüm üstüne ve tanri, sanri çekti gözüne bir kalemde gelecek ekti. körpe kalbim zorba düstü, torba doldu bin yalanla kin üsüstü, din bozuldu, hin doluydu tin hududu bin biçakla harp yasandi, sin gömüldü in içine, yarami tuzla sivadi her melek ve bin (sagopa)çile, gözümün içine igneler batirdi bu felek. analiz ettim her günahta bir kelek, not aldim (red) not edildi, özrü diledim reddedildi, yasadim yanildim resmedildi, günahin payini buldum.koro

analiz ettim kimler arkasinda kinler ve inlerin karanliginda günesi kim bekler ve geride kalan o dünler kime gülümser? kime iyimser? kime kötümser? yarinin bugünden çikari ne?

ve analiz ettim her duada gerçegin bir payini buldum, kudretinde puslu kisilik ayıplari ve düsene tekme atan o insan kayiplari, çikara dayali, pahali zamanin harcanisi. bugünün yarindan çikari ne?anlamakti zor olan ki kolaya kaçmak alinmakti herseye. ben asli buldum, yasli kalbin pasli kör durumda ilaci oldum. hep kiraci kaldim verilen her degerde hanci durdum, yikilan her güvende yolcu düstüm, üsüdüm yalnizlarda, yildizimla karaya düstüm,sanci buldum, yankilandi bin acimda her sesim ve analiz ettim. kimsesizdi ruhum ki; kimselerdi, kimsesizler hilesizdi tüm görüntüler ve her seferde gerçegin bir payini buldum. yorgun oldum, sorgum bitti, durdum baktim yagma etti tanri tüm ganimetleri, riya rüyalar anlatildi geregi yoktu. martavalla avunan oldu insanoglu, çukura gömdü arzularini, tüm günahlariyla onure etti yalnızlar da garibe düştü. ayak yürür,atar yürek, zaman çatar gömer kürek ve her bilek düser yere. okka yüzlüm yara bere, korku bir tüfek ufak tefek, felekse avci gözü pek, analiz ettim,sen tek,hep yek!...

Fecr İ Ati tarafından söylenen analiz adlı şarkının sözleri.

cv'lerime işlediğim şu analiz etme yetisini
aldım elime, bir de kalemi kağıdı bismillah...
kelamlarımdan gayrı icralık yok ki matrahım
onların da yok ki canı be aklı güzarım
anladığı dilden konuşmak lazım aklı kıtlara
iktisadi terimlerle kafayı bulan şu mallara
anlatim bak emice amca uncle her gün zamlama
şaftı kaydı milletin sen anca gavuru yağla
harcırah her yıl ayrı safsatayla eksi yönde
g.s.m.h değil sade kalp atışlarımdır yükselen
ortadoğu'da örselen, hayır gelmez
ötelerden.. füzelerden..
ademoğlu kaç barışlı an geçirdin bunca yıl
her yılın bir ismi varda yok içinde 1 barış
akl-ı selimsin ya! çok çok olsa 1 karış
5000 yılda 1 barış yok,
savaş, öl, alış ...

tekerrürden ibarettir bahis ise tarih, olaylar baki
et analizini, beyhude koyma şu nefsi,
etme düşmanı hakim

bir adım barış koyuldu, bir adımsa egemen,
layık olduğum isim verilmiş bana türker,
rütbesiz bir savaşcıyım, zulmün karşısında
takıldı onca rütbe ayağıma, ezip geçtim
masiva da ikbalin hayatta kalmak olmasın
hayat gelir geçer de sorgu vakti gelip çattı mı
alnı açık savunacağın bir şerefin ve onurun olsun
söz konusu bunlar ise kalan teferruat
inancı yitik topluluklar yaparsa konferans
korku ortamında olmak istiyordur ekselans
syntology, illuminate, gül-haç, p2 etti rant
2012 çok yazıldı madem olcak türbülans
aşikar ki cehalet medeniyetle geçememiş
geçmişinden bihaberse körpe suçlu aile
bilseydi ilim-dilim bağını ekilmezdi beyine
bilinçaltı hamle yapılmazdı ademe...
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dinamik Analiz

Zaman unsurunu analize katan yaklaşıma denilir. Bu analiz ekonomik olgular arasındaki ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini kabul etmektedir. Bu d Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.

Teknik Analiz

Teknik Analiz Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek için, fiyat grafiklerinin yardımıyla piyasa hareketlerinin incelenmesidir. Burada kullanılan "piyasa hareketi" ve "fiyat hareketi" sözcükleri, teknik analizci için gerekli olan iki önemli bilgi kaynağını (fiyat ...

Yatay Analiz

Bir İşletmenin kendi içinde analiz edilmesi karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği yardımı ile olur. Karşılaştırmalı tablolardan amaç, her kalemin y Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsinizBu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı ...

Statik Analiz

Zamanın önemli bir rol oynamadığı analize verilen addır. Statik bir analiz, akım değişkenlerine de uygulanabilir; ancak bu akımların dengeyi etkileyeb Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsinizBu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı çıkarıldı ...

Nicel Ve Nitel Analiz

Nicel (quantitative)(kantitatif) analiz, bir karisim icerisindeki maddelerin miktarlarini ölcmek icin yapilan analizdir.Nitel (qualitative)(kalitatif) analiz ise karisimda neler oldugunu anlamak icin yapilan analizdir.Genelde bu iki kavram, benzer kelimelerle ifade edildigi icin kolaylikla ...

Analiz (kimya)

Analiz (kimya) Alm. Analyse (f), Fr. Analyse (f), İng. Analysis. Bir madde içerisindeki bütün veya bir kaç komponentin miktar ve muhtevasını ortaya koyma. Kimyasal analiz sırasıyla kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki basamakta tamamlanır. Bir maddenin hangi bileşenlerden (element ...

Matematiksel Analiz

Matematiksel Analiz, hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. ...

Kombinatuar Analiz

Kombinatuar analiz, nesneler arasında, önceden verilmiş bir tanıma uygun düzenlemelerin yapılmasını ve bu düzenleme sonucunda bulunan ilşkilerin matematik modellerinin oluşturulularak, genellemeyle tüm benzeri oluşumlarda uygulanabilmesini mümkün kılacak sonuçların incelenmesidir. ...