Analiz

Kısaca: Analiz Alm. Analyse (f), Fr. Analyse (f), İng. Analysis. Hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. Bununla beraber, sonsuz kümelerin limit değerlerini kural haline getirme işlemlerini ihtiva ederler. Analizin temel kavramı bir sonsuz dizi ...devamı ☟

Alm. Analyse (f), Fr. Analyse (f), İng. Analysis. Hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. Bununla beraber, sonsuz kümelerin limit değerlerini kural haline getirme işlemlerini ihtiva ederler.

Analizin temel kavramı bir sonsuz dizinin limitidir. Pratikte bir fonksiyonun limiti, özellikle türev, integral ve diferansiyel denklemlerin çözümü şeklindeki problemlerde görülür. Modern matematiğin te’sirli bir sahası olan analiz, matematik kuvvetlerin düşüncesi üzerine kurulmuştur.

Ana konularından biri, diferansiyel ve integral hesaptır. Gerçel sayı sistemlerinin en iyi kullanıldığı sonsuz dizi ve seriler, analizin tafsilatlı çalışma formüllerini ihtiva eder. Fonksiyonlar teorisi, fonksiyonların grafiklerinin dışındaki özelliklerini yorumlamak suretiyle özel bir şekilde kurulmuştur. Diferansiyel ve integral denklemler, tabiattaki pek çok fizik kanunlarının ifadeleridir. Değişimler hesabı, maksimum ve minimum problemlerinin çözümünün ileri konularıdır. Diferansiyel geometri, hesaplamanın geometriye olan yaygın bir uygulamasıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

analiz

Türkçe analiz kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. analysis, process of breaking down a subject and studying it; breakdown, decomposition, post mortem

analiz

çözümleme, tahlil.

analiz

Türkçe analiz kelimesinin Fransızca karşılığı.
analyse [le]

analiz

Türkçe analiz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Untersuchung, Zergliederung

analiz

Çözümleme, tahlil.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
analiz etmek

misafir - 6 yıl önce
analiz bir şeyi çözmek,inceleme,sonuç,ölçüm.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Analiz
1 yıl önce

metodlarla incelenmesi Duyarlılık analizi Hassasiyet analizi Rekabet analizi (çevrimiçi algoritma) Sayısal analiz, matematiksel analiz problemlerinin yaklaşık çözümlerinde...

Analiz, Analitik, Analitik felsefe, Analitik geometri, Edebiyat, Kimyasal analiz, Matematiksel analiz, Taslak, Sentez, Edebiyat Terimleri, Anlam ayrım
Gerçel analiz
1 yıl önce

Gerçel analiz ya da bilinen diğer ismiyle reel analiz, gerçel sayılar kümesi ile uğraşan bir matematiksel analiz dalıdır. Özelde, gerçel sayıların yakınsaklığını...

Sayısal Analiz
1 yıl önce

Sayısal analiz, diğer adıyla nümerik analiz veya sayısal çözümleme, matematiksel analiz problemlerinin yaklaşık çözümlerinde kullanılan algoritmaları...

Matematiksel analiz
1 yıl önce

Fonksiyonel analiz Gerçel analiz Karmaşık analiz Kesirli analiz Diferansiyel geometri ve topoloji Fonksiyonel analiz Harmonik analiz Gerçel analiz Karmaşık...

Matematiksel analiz, Aritmetik, Cebir, Diferansiyel denklemler, Fonksiyon, Isaac Newton, Limit, Matematik, Taslak, İntegral, Gottfried Wilhelm Leibniz
Karmaşık analiz
1 yıl önce

Karmaşık analiz, ya da başka bir deyişle kompleks analiz, karmaşık değişkenli fonksiyonları araştıran bir matematik dalıdır. Geleneksel olarak karmaşık...

Karmaşık Analiz Konuları Listesi
4 yıl önce

Meromorfik fonksiyon Tam fonksiyon Kutup (karmaşık analiz) Sıfır (karmaşık analiz) Kalıntı (karmaşık analiz) İzole edilmiş tekillik Kaldırılabilir tekillik...

Analitik kimya
1 yıl önce

analiz türüne kalitatif; bu bileşenlerden her birinin ne yüzdede olduğunu bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir. Kantitatif analiz...

Analitik kimya, Ağırlık, Bileşik, Bilim, Elektrik, Element, Hacim, Işık absorbsiyonu, Işık emisyonu, Polarimetre, Radyoaktiflik
Fourier Analizi
1 yıl önce

Fourier analizi, tabiattaki bütün periyodik fonksiyonları birbirine dik iki farklı periodik fonksiyonun artan frekanslardaki değerlerinin dik toplamı...

Fourier analizi, Fourier Dönüşümü, Matematik, Taslak