Analog (Biyoloji)

Kısaca: Analog, kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar. ...devamı ☟

Analog, kökenlerinin benzer olmasına gerek olmaksızın, aynı görevi gören organlar.

Evrimsel gelişim aşamasında, canlıların yaşadıkları ortama göre seçilimlerinin gerçekleştiği göz önüne alındığında, analog organların gelişimi icin benzer yaşam alanları ya da ihtiyaçlar gerekmektedir. Analog organlara verilebilecek bir örnek midyedeki ve balıklardaki solungaçlardır. Bu iki organ da sudaki oksijeni vücuda almakta görevlidir ancak ikisinin de embriyonik gelişimleri ve kökleri birbirinden farklıdır.

Analog organlar, evrim tartışmalarında uzun süre karşı görüşlere yol açmıştır. Lamarck tarafından savunulan teze göre analog organların oluşumu, canlıların ihtiyaçları olduğu için gerçekleşmiştir. Ancak ihtiyaçların moleküler evrimi tetiklemesi tezi Darwin´in Doğal Seçilim teziyle çürütülmüştür. Darwin´e göre analog organlarin oluşumu isteğe bağlı değil ancak dogal cesitliligin icinden, ortama en uygun olanlarin secilmesi yoluyla gerceklesir. Midye ve balık örneklerindeki gibi, suda yaşayan canlıların çevresel etkileşimleri, bu canlılarda solungaç oluşumunu evrimsel olarak seçmistir.

Ayrica bakınız

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Analog
4 ay önce

Analog uyarı: insanın anlayabileceği türlü veri analog bir uyarıdır. Analog veri: giriş sinyalinin bazı başka sinyaller ile toplama, çarpma veya faz farkı...

Evrimsel biyoloji maddeler dizini
3 yıl önce

Makam - Evrim zaman çizelgesi - Evrimsel algoritma - Evrimsel biyoloji - Evrimsel biyolojide güncel araştırmalar - Evrimsel dinamikler - Evrimsel düşüncenin...

Homoloji (biyoloji)
4 ay önce

gösterebilirler. Örnek olarak fokun ön yüzgeci ve insan kolu verilebilir. (bknz. Analog organ) Genetikte homoloji (eşlik, benzerlik); protein ve DNA dizilimleri...

Kadın
4 ay önce

sahip olmayan veya en azından kısmen sahip olan kadınlar da bulunmaktadır. Biyoloji terimleriyle dişi üreme organları üreme sistemi içinde yer almaktadır....

Kadın, Ana, Androjen, Biyoloji, Cinsellik, Dişi, Eski Türkçe, Faktör, Fizyoloji, Gebelik, Genetik
Anlam (moleküler biyoloji)
3 yıl önce

Moleküler biyolojide anlam, DNA ve RNA gibi nükleik asit moleküllerinde bulunan bilginin yönünün (polaritesinin) başka nükleik asitlerle karşılaştırılmasında...

Mark Tilden
3 yıl önce

tanınmaktadır. Robotların bilgisayar gibi dijital bir beyne sahip olmadan, analog basit bir beyin ile de karmaşık işlerin üstesinden gelebilecekleri teziyle...

Yakınsak evrim
3 yıl önce

yapıların aksine analog yapılar olarak adlandırılır. Yarasa ve pterosaurus kanatları birbirleriyle karşılaştırıldığında bunlar analog yapılara örnek olup...

Iraksak evrim
3 yıl önce

birbirlerine benzer hale doğru değişmelerine neden olur. Anatomide görülen analog yapılar bunun bir örneğidir. Elma kurtçuk sineği (Rhagoletis pomonella)...