Anarşizm (Önadsız)

Kısaca: Sıfatsız anarşizm, tarihçi George Richard Esenwein'in cümleleriyle "anarşizmin bir sıfatla tanımlanmamış formudur, yani komünist, kollektivist, mutualist veya bireyci gibi belirleyici sıfatların olmadığı bir düşünce akımı. Diğerleri için ... ...devamı ☟

Anarşizm (önadsız)
Anarşizm (önadsız)

Anarşizm Anarşizm (Önadsız): Tarihçi George Richard Esenwein`in cümleleriyle anarşizm (önadsız): ``"anarşizmin bir sıfatla tanımlanmamış formudur, yani komünist, kollektivist, mutualist veya bireyci gibi belirleyici sıfatların olmadığı bir düşünce akımı. Diğerleri için ... (önadsız) sadece, farklı anarşist ekollerin birarada varolmasına tolerans gösteren bir tutumu ifade eder."``Esenwein, George Richard "Anarchist Ideology and the Working Class Movement in Spain, 1868-1898" 135 [1]--> Bu düşünce farklı anarşist ekoller arasında ortak noktaları vurgular ve bunları anti otoriter inançlar çevresinde birleştimeyi amaçlar. İfade Küba doğumlu Fernando Tarrido del Mármol tarafından 1889 kasım ayında, farklı anarşist hareketler arasında şiddetli tartışmaların yaşandığı bir dönemde, tarafları uzlaşmaya çağrısı sırasında kullanılmıştır. Avrich, Paul. ``Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in America``. Princeton University Press, 1996, p. 6 [2] -->

Voltairine de Cleyre (başlangıçta kendini bireyci anarşist olarak ifade etmiş sonra ise çağdaş herhangi bir ekolle kendini tanımlamamakla birlikte anarşizmin kollektivist eğilimlerine yaklaşmış) anarşizm (önadsız) akımın bir temsilcisidir."The best thing ordinary workingmen or women could do was to organise their industry to get rid of money altogethera€¦Let them produce together, co-operatively rather than as employer and employed; let them fraternise group by group, let each use what he needs of his own product, and deposit the rest in the storage-houses, and let those others who need goods have them as occasion arises." Voltairine De Cleyre, "Why I Am an Anarchist" [3]--> Cleyre`e göre ``"sosyalizm ve komünizm her ikisi de belirli bir düzeyde ortak eylemi ve yönetim organını gerektirir ki bu anarşizm idealiyle tam anamıyla tutarlı olmayan yeni yönetimsel düzenlemeleri doğurur."`` ayrıca Cleyre ``"Mülkiyete dayanan bireycilik ve mutualizm benim özgürlük anlayışıma uyuşmayan bir özel polisin gelişimini içerir."`` "There is nothing un-Anarchistic about any of systems until the element of compulsion enters and obliges unwilling persons to remain in a community whose economic arrangements they do not agree to."[4]--> sözleriyle diğer akımlarla arasındaki ayrışma noktalarını vurgular, ancak sözlerini bu hareketleri anarşist olmayan hareketler olarak tanımlamaya kadar götürmemiştir.

Ekolün diğer bir temsilcisi Errico Maletesta, anarşistlerin hipotezler üzerine çatışmaya girişmek gibi bir lüksünün olmadığını söyleyerek anarşizmi (önadsız) bütünleştirici bir hareket olarak savunmuştur.quoted by Max Nettlau, ``A Short History of Anarchism`` 198-9 Ekolün çağdaş temsilcisi olarak Fred Woodworth kabul edilir. "I have no prefix or adjective for my anarchism. I think syndicalism can work, as can free-market anarcho-capitalism, anarcho-communism, even anarcho-hermits, depending on the situation. But I do have a strong individualist streak.
- From an interview with Fred Woodworth in Anarchist Voices: An Oral History of Anarchism in American by Paul Avrich (2006). Page 475
[5]-->

Kaynakça

reflist|2

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.