Anatomik

Anatomi, Yunanca'da "çıkarmak" anlamına gelen "ana" ve "kesmek" anlamına gelen "tome"den türetilmiş bir kelimedir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

ANATOMIK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Anatomi ile ilgili.
3. 2 . İnsan vücudunun anatomisi ile ilgili.

Anatomik hakkında bilgiler

Anatomik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Anatomi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Anatomik Terimler

Vücut yapılarım tanımlarken bazı temel terim ve yönlerin iyi bilinmesi gerekir. Bu anlamda kullanılan anatomi terimleri bütün dünyada ortak bir dil halinde karşımıza çıkmaktadır. Bugün sağlık alanında kullanılan terminolojinin büyük kısmını anatomi terimleri ...

İnsan Anatomik Terimleri

İnsan Anatomik terimleri, insan anatomisinin kısımları anlatılırken -uyum sağlamak amacıyla- tüm dünyada kullanılan terimlerdir. Bu terimlerin öğrenilmesi ve anlaşılması, insan anatomisi araştırmak için oldukça gereklidir. Bu terimlerin büyük bir kısmı, hayvan anatomisi ...

Striatum

Striatum, neostriatum veya striat nukleus, telensefalonun bir parçası, bir bazal gangliyon çekirdeği. Anatomik olarak, kaudat nukleus ve putamene birlikte striatum; kaudat nukleus, putamen ve globus pallidusa beraber corpus striatum veya korpus striatum denir.

But

But, insan vücudunun kalça ile diz arasındaki bölümü. Bu bölgede yer alan tek kemik, femur adıyla bilinmektedir.

Bellek

İnsanoğlu öğrendiği bilgileri belli bir yerde depolama yeteneğine sahiptir. Bu yetenek, edinilen bilginin doğru zaman ve yerde kullanılması adına bireye hizmet eder. Etrafımız uyarıcılarla doludur ve duyu organlarımıza ulaşan bu uyarımlar insan beyni (bkz.

Arı

Arı Familyası: Arıgiller (Apidae). Yaşadığı yerler: Dünyanın çiçekli alanları. Özellikleri: 15-25 mm boyunda. Vücut genellikle çok tüylü. Çoğu soliter(yalnız), az bir kısmı cemiyet hayatı yaşar. Ömrü: Bal arısının faal işçileri 6 hafta, erkekler 5-6 ay, bey arı 4-5 ...

Yaprak

Yaprak, bitkilerde fotosentez, transprasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır. Gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır.

Psikoloji

Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.