Anavarza

Kısaca: Roma İmparatorluğu döneminde Caesarea ad Anabarsum olarak anılan yer, Adana İli Kozan İlçesi'nin 28 km. güneyindedir. Antik şehir duvarlarının hemen dışına kurulmuş küçük köyün ismi Dilekkaya' dır. ...devamı ☟

Anavarza
Anavarza

Roma İmparatorluğu döneminde Caesarea ad Anabarsum olarak anılan yer, Adana İli Kozan İlçesi'nin 28 km. güneyindedir. Antik şehir duvarlarının hemen dışına kurulmuş küçük köyün ismi Dilekkaya' dır.

Kentin Roma İmparatorluk Devri öncesi tarihi hakkında hemen hemen hiçbir bilgimiz yoktur. M.Ö. 19 yılında İmparator Augustus tarafından ziyaret edilen kent "Anazarbus yanındaki Caesarea" diye anılmaya başlamıştır. Anavarza Roma İmparatorluk Devrinin ilk iki yüzyılı boyunca büyük bir varlık göstermemiş, Kilikya başkenti Tarsus'un gölgesinde kalmıştır. Tarsus günümüze kadar yaşayabilmiştir; ama bunun karşılığında tarihi anıtlarının büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Roma imparatorlarından Septimius Severus'un, Pescennius Niger ile yaptığı iktidar savaşı sırasında, Severus'un tarafını tutan kent, onun Niger'i 194 yılında İsos'ta yenerek imparatorluğun tek hakimi olmasından sonra ödüllendirilmiş, tarihinin en parlak dönemini yaşamaya başlamıştır. M.S. 204-205 yıllarında Kilikya, İsauria ve Likaonia eyaletlerinin metropolisi olmuştur. M.S. 260 yılında diğer Kilikya kentleri gibi Anavarza da Sasani Kralı Şapur tarafından fethedilmiştir. M.S. 4.yy.'da İsauria'lı Balbinos tarafından tahrip edilmiş olan Anavarza, İmparator II. Theodosius zamanında M.S. 408 yılında kurulan Cilicia secunda'nın (Bitek Kilikya) ve eyaletin başkenti olmuştur. 525 yılındaki büyük depremden zarar gören kent İmparator İustinianus tarafından onartılarak İustiniopolis adını almıştır. Ancak 561 yılında ikinci kez deprem felaketine uğramıştır. 6. yy. da ise kent büyük bir veba salgınına uğramıştır.

İslamın yükselmesini takip eden yüzyıllarda Anazarbus, Araplar ve Bizanslılar arasında tampon bölge olarak kalmış ve sık sık bu iki taraf arasında el değiştirmiştir.

Anavarza' da; 1500 metre uzunluğunda 20 burçlu sur, dört giriş, sütunlu yol, hamam ve kilise kalıntısı vardır. Sur dışındaki tiyatro ve stadyum, su yolları, kaya mezarları; kentin batısındaki nekropolleri yararak açılmış olan antik yol; korunmuş havuzlu mozaikler (M.S. 3. yy.'a ait deniz tanrıçası Thetis mozaiği), Adana bölgesinde tek örnek olan 3 girişli zafer takı ve ovanın ortasında bir ada gibi yükselen tepe üzerindeki Ortaçağ kalesi önemli eserlerdir.

Stadyumun elli metre kadar kuzeydoğusundaki kayalık yapay bir yarıkla ayrılmıştır. Roma veya ilk Bizans döneminde, Anazarbus'tan Flaviopolis (Kadirli) ve Hierapolis-Kastabala' ya giden yola geçit vermek için açıldığı sanılan geçit 250 metre uzunluğunda, 4-15 metre genişliktedir. Yolun her iki tarafında kayalar 50 metre yüksekliğe kadar uzanır.

Kuzey-güney sütunlu cadde üç gözlü takla başlar. Anavarza'nın geçmişte karşılaştığı birçok deprem yüzünden, zafer takı ancak kısmen günümüze gelebilmiştir. Güney yüzünde siyah granitten altı adet Korinth stili sütun başı bulunan, üç kemerli bir geçittir. Kuzey yüzünde ana kemerin her iki tarafında birer heykel nişi vardır.

Vahşi hayvanlı gösteriler için yapılmış olan amfiteatr tamamen taşlarla inşa edilmişti. Antik çağda (birçok binada olduğu gibi) diğer binalara malzeme sağlamak amacıyla sürekli olarak yağmalanmış olduğu anlaşılmaktadır.

Kale üç bölüme ayrılmaktadır: Birinci sur ve küçük kilisenin de içinde bulunduğu kışla; iki sur arasındaki düz kayalık üzerine kurulmuş olan üç katlı kule; ikinci sur ve içinde bulunan bitişik odalar topluluğu, depolar ve su tankları.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ağaçlı, Ceyhan
6 yıl önce

Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Eski adı Anavarza ya da Çeçen Anavarza olarak geçmektedir. Köy ilk kurulduğunda bu ad Çeçenler tarafından...

Ağaçlı, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)
4. yüzyıl
3 yıl önce

resmî dini ilan edildi. 383: Çin'de Fei Nehri Savaşı İsaurialı Balbinos, Anavarza kentini tahrip ediyor. Arius Athanasius Hippolu Augustinus Ambrose Eusebius...

4. yüzyıl, 4. yüzyıl
Kozan
3 yıl önce

Horzum Yaylası Anavarza Kalesi'nden Anavarza Kalesi'nden Kilikya kenti batı kapısından Anavarza Kalesi Kilikya kenti batı kapısından Anavarza Kalesi 1199-1375...

Kozan, Adana, 1352, 1516, 1519, 1540, 1865, 1878, 1919, 1920, 2 Haziran, 8 Mart
MÖ 19
6 yıl önce

Kudüs Tapınağı kompleksinin tamirini başlattı. Roma İmparatoru Augustus, Anavarza kentini ziyaret etti. Campus Martius'da yeni hamam ve yapılara su sağlayan...

Akdam, Ceyhan
6 yıl önce

Akdam, Adana ilinin Ceyhan ilçesine bağlı bir mahalledir. Anavarza antik kentine çok yakın olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanmaktadır.[kaynak belirtilmeli]...

Akdam, Ceyhan, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Adana, Adana (il)
Kilikya Ermeni Krallığı
3 yıl önce

bulunan şövalyelere imtiyazlar ve kaleler bağışlamışlardır. Anavarza kalesinden Anavarza kalesinden Ruben Hanedanı Kilikya (Roma eyaleti) ^ a b İlyas...

Kilikya
3 yıl önce

(Anchiale-Mersin), Danuna-Adana, Pahri (Mopsuestia-Misis), Kundu (Kyinda, sonra Anavarza) ve Azatiwataya (Karatepe). Kilikya, jeopolitik konumu ve doğal kaynakları...

Kilikya, 1199, 1375, 194, 204, 205, 260, 408, 525, 561, Adana ili
Yılankale
3 yıl önce

dolayı Şahmaran Kalesi adını vermiş. Daha sonra Yılankale adını alan kale Anavarza, Tumlu ve Kozan Kalelerinin görüş ve alanı içinde yer alıyor. Arkeolog...

Yılankale, Bizanslılar, Ceyhan, Ceyhan Nehri, Evliya Çelebi, Misis, Çukurova, Şahmaran Efsanesi, Şahmaran Kalesi, Kovara, Şahmaran