Anavarza Kalesi

Kısaca: Anavarza Kalesi, Ceyhan'a 35 km. uzaklıkta, Ceyhan-Kozan sınırında bulunan örenyeri. Çevresi mesire yeri olarak kullanılır. ...devamı ☟

Anavarza Kalesi
Anavarza Kalesi

Anavarza Kalesi, Ceyhan'a 35 km. uzaklıkta, Ceyhan-Kozan sınırında bulunan örenyeri. Çevresi mesire yeri olarak kullanılır.

Kilikya ovasının önemli merkezlerinden olan Anavarza'nın antik kaynaklarda adı Anazarbos, Anazarba, Aynızarba veya Anazarbus olarak geçer. Adana'nın yaklaşık 70 km. kuzeydoğusunda, Dilekkaya köyündeki antik şehir, Sunbas çayının Ceyhan ile birleştiği yerin 8 km. kuzeyinde ada gibi yükselen bir tepe üzerindedir.

Kale ve şehrin, MÖ. IX. yy.da Kilikya'yı ele geçiren Asurlular tarafından kurulduğu ya da eski bir yerleşimin üzerine inşa edildiği tahmin edilmektedir. Antik Anavarza şehrinin kesin olarak bilinen tarihi ise, MÖ 1. yy.da İmparator Augustos'un (MÖ 27 - MS 14) Anavarza'yı Roma İmparatorluğu'na bağlamasıyla başlar. Şehir, Roma İmparatorluğu devrinde bölgenin önemli merkezlerinden biri olmuş ve kentte İmparator şerefine büyük anıtlar yaptırılmıştır.

Ancak, Asurlular tarafından kurulduğu iddiasına şüphe ile bakan tarihçiler de mevcuttur. Bu görüşe göre; Asurluların Çukurova'ya 50 - 60 yıl gibi kısa bir süre hakim oldukları ve bölgeyi sömürge olarak kullandıkları gözönüne alınırsa, Anavarza gibi bir antik kentin kurulması mümkün görülmemektedir. Bu yüzden, 700 yıl gibi uzun bir süre Anadolu'ya ve dolayısıyla Çukurova'ya egemen olan Hititler üzerinde yoğunlaşmak gerekir.

Anavarza kale ve şehri, çeşitli kültürlerin birbirini etkilediği ve zamanla da kaynaştığı önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Zafer takı yakınlarında bulunmuş bir yazıtta, iki kez depremlerle yerle bir olmuş kent surlarının kimler tarafından ve kim zamanında onarıldığından bahsedilmektedir.Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anavarza Kalesi Resimleri

Anavarza
3 yıl önce

giymiştir. Rupen oğulları döneminde yeniden inşa edilen Anavarza Kalesi, hanedanın (Sis Kalesi ile birlikte) iki ana ikametgâhından biri ve hanedan mensuplarının...

Kozan
3 yıl önce

Yaylası Anavarza Kalesi'nden Anavarza Kalesi'nden Kilikya kenti batı kapısından Anavarza Kalesi Kilikya kenti batı kapısından Anavarza Kalesi 1199-1375...

Kozan, Adana, 1352, 1516, 1519, 1540, 1865, 1878, 1919, 1920, 2 Haziran, 8 Mart
Yılankale
3 yıl önce

yörede Şahmaran Efsanesi'nden dolayı Şahmaran Kalesi adını vermiş. Daha sonra Yılankale adını alan kale Anavarza, Tumlu ve Kozan Kalelerinin görüş ve alanı...

Yılankale, Bizanslılar, Ceyhan, Ceyhan Nehri, Evliya Çelebi, Misis, Çukurova, Şahmaran Efsanesi, Şahmaran Kalesi, Kovara, Şahmaran
Kilikya Ermeni Krallığı
3 yıl önce

bulunan şövalyelere imtiyazlar ve kaleler bağışlamışlardır. Anavarza kalesinden Anavarza kalesinden Ruben Hanedanı Kilikya (Roma eyaleti) ^ a b İlyas...

Melik Gazi
3 yıl önce

ettiği Antakya Haçlı prensi I. Boemondo’nun oğlu II. Boemondo’nun Anavarza Kalesi’ni işgali nedeniyle Ermeni prensi I. Leon’un yardım talebi gelince Çukurova’ya...

Melik Gazi, Kayseri
Ceyhan
3 yıl önce

noktalarda bulunmaktadır. Yılan Kale, Kurtkulağı Camii, Anavarza Kalesi, Tumlu/Dumlu Kalesi bunlardan bazılarıdır. Kurtkulağı Kervansarayı Haydar Ağa...

Ceyhan, Adana, 1922, 2000, 6 Ocak, Adana, Adana (il), Aladağ, Adana, Anavarza Kalesi, Azizli, Ceyhan, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı, Cebre, Ceyhan
Adana
3 yıl önce

Millî Parkı Yumurtalık Lagünü Millî Parkı Akyayan Gölü Anavarza Antik Kenti ve Anavarza Kalesi Comona (Şar) Antik Kenti Misis Antik Kenti (Mopsuestia)...

Adana, Adana (il), Adana ili, Aladağ, Adana, Ceyhan, Adana, Feke, Adana, Karaisalı, Adana, Karataş, Adana, Kozan, Adana, Pozantı, Adana, Saimbeyli, Adana
Sestos
3 yıl önce

Sestos Kalesi, Eceabat'a 4 km uzaklıkta, Yalova köyündedir. Akbaş limanının güneyinde kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmed Kilitbahir kalesini yaptırırken...