Andezit

Kısaca: Andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır. ...devamı ☟

andezit
Andezit

Andezit, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş kor kayaçlardır. Özellikleri Andezitleri de daha çok montmorillonit alterasyonu gösteren bazik ve nötr andezitler ve daha çok kaolinit alterasyonu gösteren beyaz asit andezitler olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Andezitlerin değişik kökenli magmalardan değil, sadece bazaltik magmanın büyük derinliklerde ayrışmasından hasıl olduğu yaygın bir görüştür.İsmail Seyhan, VOLKANİK KAOLİNİN OLUŞUMU VE ANDEZİT PROBLEMİ,18 şubat 1971 tarihinde Türkiye Jeoloji Kurumunun 25 inci Jeoloji Kongresinde verilmiş tebliğ, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Volkanik kayaçların ilk birimi andezitlerdir. Alt dokanakları gözlenmez iken, üst dokanakları, otobreşler ile uyumludur. Bazen andezitlerle otobreşler geçişli olarak gözlenir. Andezitler grimsi-pembe renkli olup değişik ayrışma derecelerine sahiptirler. Volkano-sedimenter yapıdan dolayı, akma düzlemleri, soğuma ve tektonizma çatlakları gözlenir.Orhan Arkoç, NENE HATUN TÜNELİNDE (İZMİR) †˜Q' KAYA KÜTLE SINIFLAMASININ UYGULANMASI (1+504.00-1+314.30KM), Trakya Üniversitesi Kırklareli Meslek Yüksek Okulu, Kırklareli Andezit taşıAndezit taşı ya da Ankara taşı, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı olarak oluşmuş andezitlik bileşimdeki kor kayaçlardır. Ankara'nın Gölbaşı bölgesinde bolca bulunduğu için Türkiye'de Ankara taşı olarak da bilinmektedir. Kaynakça } }

Kaynaklar

Vikipedi

andezit

Ankara taşı.
Eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. Ankara taşı da denir. Dağıldığında killi topraklar oluşur.

andezit

Türkçe andezit kelimesinin İngilizce karşılığı.
andesite

andezit

plajiyoklazlı bir yanardağ kültesi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

andezit Resimleri

Andezit
3 yıl önce

Andezit, porfiritik dokuya sahip ara bileşimin magmatik yüzey kayasıdır. Genel anlamda bazalt ve riyolit arasındaki ara tiptir ve TAS diyagramında gösterildiği...

Hasandağı
3 yıl önce

sayesinde ilk kraterin şeklini çıkarmak mümkündür. Adı geçen kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmış, tüfler...

Hasandağı, Aksaray, Coğrafi koordinat sistemi, Niğde, Sıradağ, Toros Dağları, Yanardağ
Hacıtuğrul Höyüğü
6 yıl önce

surlar, Gordion'dakinden daha iyi bir işçilik sergilemektedir. Yapımında andezit kullanılmıştır. İç sur 2,5 metre genişlikte olup doğu tarafındaki kuzey-güney...

Magmatik kayaçlar
3 yıl önce

üç seriye ayrılmıştır: Toleitik serisi-bazaltik andezitler ve andezitler. Kireç-alkalin serisi - andezit. Alkalin serisi - alkalin bazaltların alt grupları...

Akdamar Kilisesi
3 yıl önce

açıdan Ortaçağ Ermeni sanatının en parlak eserleri arasında sayılır. Kızıl andezit taşından inşa edilmiş olan kilisenin dış cephesi, alçak rölyef şeklinde...

Akköprü (köprü)
3 yıl önce

günümüzde sadece yayaların kullanımına açıktır. Akköprü ağırlıklı olarak andezit taşından inşa edilmiştir. Yapılan çalışmalarda yer yer devşirme taşlar...

Karaburun Yarımadası
3 yıl önce

bir kütle oluşturur; Paleozoik, ikinci zaman ve neojen tortulları ile andezit bazaltlardan oluşan karmaşık bir jeolojik yapısı vardır. Yer yer kireçtaşlarına...

Karaburun Yarımadası, Karaburun Yarımadası