Anestezik

Kısaca: Kloroform, eter gibi anestezi yapan maddeler için kullanılır. Genel anesteziklerin başlıcaları arasında şunlar sayılabilir: Asetilen, kloral, kloroform, etil klorür, metil klorür, siklopropon, kranhidrok eter, divinilik eter. sülfürik eter, etilen, azot protoksit. Yerel ve bölgesel anesteziler, bazı cisimlerin geçici etkilerini kullanırlar (yerel anestezikler). Kokain'in çok kuvvetli bir yerel anestezik etkisi vardır; fakat bazı aksaklıklar ortaya çıkarabilir, bundan dolayı çok ...devamı ☟

Kloroform, eter gibi anestezi yapan maddeler için kullanılır.

Genel anesteziklerin başlıcaları arasında şunlar sayılabilir: Asetilen, kloral, kloroform, etil klorür, metil klorür, siklopropon, kranhidrok eter, divinilik eter. sülfürik eter, etilen, azot protoksit. Yerel ve bölgesel anesteziler, bazı cisimlerin geçici etkilerini kullanırlar (yerel anestezikler).

Kokain'in çok kuvvetli bir yerel anestezik etkisi vardır; fakat bazı aksaklıklar ortaya çıkarabilir, bundan dolayı çok daha az toksik olan sentetik serinin müstahzarlarına baş vurulur. Kalabalık bir anestezik türevler (tetrakain, desktrokain, butakain) grubunun önde gelen maddesi prokain, en sık kullanılan ilaçtır. Uçucu sıvıların soğutma etkisi ile de günümüzde anestezi yapılmağa devam edilmektedir.

anestezik

Türkçe anestezik kelimesinin İngilizce karşılığı.
anesthetic

anestezik

duyuyitimini sağlayan madde, uyuşturucu.

anestezik

Türkçe anestezik kelimesinin Fransızca karşılığı.
anesthésique

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anestezik
2 hafta önce

Anestezik, hücrelerin özellikle sinir sistemi hücrelerinin biyolojik fonksiyonlarını yavaşlatan veya durduran ilaç. Anestetik ilaçların canlı üzerindeki...

Anestezi, ABD, Afyon, Alkol, Avrupa, Ağrı, Boston, Böbrek, Kalp, Kloroform, Kokain
Siklopropan
3 hafta önce

bağlı üç karbon atomunun birbiri ile oluşturduğu bir halkadan ibarettir. Anestezik olarak ilk defa 1930 yılında Henderson ve Lucas tarafından kullanılmıştır...

Siklopropan, 1930, Alkol, Anestezi, Anestezik, CAS kayıt numarası, Cerrahí®, Doğal gaz, Ergime noktası, Gaz, Hidrojen
Halotan
2 hafta önce

C2HBrClF3 formülüne sahip bir genel anestezik. Uçucu, tutuşmayan, az zehirli ve patlayıcı olmayan halojenli bir anesteziktir. Meyve kokusunda, ışıkta kararsız...

Lidokain
1 ay önce

belli bir bölgedeki dokuyu uyuşturmak üzere kullanılan bir ilaçtır (lokal anestezik). Kalbin karıncıklarından kaynaklanan yüksek atım hızını (ventriküler...

Sakinleştirici
3 yıl önce

Sedatif etki hipnotik etkiden daha zayıftır. Kullanana uyku vermez. Sadece sakinleştirir. Birçok sedatif ilaç yüksek dozda anestezik etki gösterir....

Hipnotik
3 hafta önce

daha güçlüdür. Birçok hipnotik ilaç yüksek dozda anestezik etki gösterir. Aynı şekilde bazı anestezikler de düşük konsantrasyonlarda hipnotik etki gösterir...

Hipnotik, 1864, 1955, 1960, Aldehid, Alkol, Amid, Anestezik, Doz, Ester, Farmakoloji
Fensiklidin
3 yıl önce

kısaltılır ve halk arasında melek tozu olarak bilinir. Önceleri genel anestezik olarak kullanılırken sonraları halüsinojenik ve nörotoksik etkileri nedeniyle...

Fensiklidin, 1963, 1967, Delirium, Enfiye, Hipertansiyon, Hipertermi, Kapsül, Kristal, Oryantasyon, Sigara
Pentotal
2 hafta önce

Pentotal (Sodyum tiyopental), kısa etkili anestezik etki sağlayan bir barbitürat türevi ilaç etken maddesidir. Preperat suda çözünür. %2,5'luk solüsyonunun...

Pentotal, İlaç, ATC, Anestezik, Atılma, Azot, Beyin, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, GABA