(Tr. Toplumbilim) Zorla ve karşılıksız gördürülen iş... İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar.

ANGARYA (türkçe) anlamı
1. bir kimseye ya da bir topluluğa zorla
2. ücret vermeden yaptırılan iş
3. olağanüstü durumlarda
4. devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması.
5. kölelik düzeninde köylünün derebeyine zorunlu ücretsiz hizmeti
6. usandırıcı
7. bıktırıcı
8. zorla yapılan iş.
9. savaş durumundaki bir devletin
kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.
ANGARYA (türkçe) anlamı
10. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla
11. ücret vermeden yaptırılan iş
12. yüklenti:
Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.- Anayasa.
13. 2. anlamı Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti.
14. 3. anlamı Savaş durumundaki bir devletin
15. kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.
16. 4. anlamı Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması.
17. 5. anlamı mecaz Usandırıcı
18. bıktırıcı
19. zorla yapılan iş:
Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar.- Ö. Seyfettin.
ANGARYA (türkçe) ingilizcesi
1. n. forced labor
2. corvee
3. drudgery
4. fatigue duty
5. fatigue
6. angary
7. fag
8. tiring work
9. slavery
10. sweat
11. task
ANGARYA (türkçe) fransızcası
1. corvée [la]
ANGARYA (türkçe) almancası
1. n. Fron
2. Fronarbeit
3. Frondienst

Angarya hakkında bilgiler

(Tr. Toplumbilim) Zorla ve karşılıksız gördürülen iş... 
      İtalyancadan dilimize geçmiş olan angarya terimi, ilk toplumlardan günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ekonomik olguyu tanımlar. Tarihsel süreçte, çoğunlukla, bir çeşit vergi yerini tutmuştur. Devlet, kent ve köy yönetimlerinde genel yarara değgin işler vatandaşlara angarya yoluyla yaptırılırdı. 1831 yılında Tuna Prensliklerinde Réglement Organique adı altında yayımlanan Angarya Kodeksi Eflak köylülerine 14 iş günü adı altında yılda 56 iş günü tutan angarya yüklemişti; çünkü bir iş günü, bir gün değil, o işin bitirilmesi için gerekli günler olarak tanımlanıyordu. Hem de bu, sadece yasaya dayanan angarya'ydı. Yasadışı anlarya'larla birlikte bir Eflak köylüsünün yılın yarısını Boyar'ın işinde geçirdiği hesaplanmıştır. Fransızca karşılığı corvée'dir. Bk. Feodalité, Emek.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Angarya (Roma Hukuku)

Angarya, (Yunanca ''aggareia'', zorunlu posta hizmeti; ἄγγαρος, 'zorla taşıma'dan türetilmiş; o da Farsça ''angara'', 'haberci'den kaynaklanır), Pers İmparatorluğu'ndan uyarlanarak Roma İmparatorluğu'nda kullanılan bir cins posta sistemiydi. Tarihçi Ksenofon'un yazdığına ...

Angarya (el Koyma)

Angarya hakkı (Latince ''jus angariae''; Ing. ''Angary''; Fr. ''droit d'angarie''; Alm. ''Angarie''; Yunanca ἄγγαρος, haberci veya ulak hakkı) Roma hukukundaki Angarya teriminden türemiş bir uluslararası hukuk terimi olup, savaş döneminde bir devletin savaş amaçları için her ...

Angarya (iş)

Angarya (batı dillerinin çoğunda Fransızca ''Corvée'' olarak kullanılır) otorite sahibi birisinin zorla yaptırdığı, genelde karşılığında para verilmeyen iştir. Bazı durumlarda işi yapmaktan kurtulmak için para vermek söz konusu olabilir, bu bazen çalıştıranın, bazen ...