Anglosaksonlar

Kısaca: ANGLOSAKSONLAR Alm. Angelsachse (m), Fr. Anglo-Saxon, İng. Anglo-Saxon. Germen kavimlerinden Anglar, Sakslar ve Jutlar’a verilen isim. Bu kavimler, bugünkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir. Beşinci ve altıncı yüzyıldan itibaren, bu kavimler, Almanya’dan göç ederek adaların çeşitli bölgelerine yerleşmişler ve ayrı ayrı krallıklar kurmuşlardır. Bunların sayıları, Kent, Sussex, Wessex, East, Anglia, Mercia ve Northumtna olmak üzere yediyi b ...devamı ☟

Anglosaksonlar
Anglosaksonlar

Alm. Angelsachse (m), Fr. Anglo-Saxon, İng. Anglo-Saxon. Germen kavimlerinden Anglar, Sakslar ve Jutlar’a verilen isim. Bu kavimler, bugünkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir.

Beşinci ve altıncı yüzyıldan itibaren, bu kavimler, Almanya’dan göç ederek adaların çeşitli bölgelerine yerleşmişler ve ayrı ayrı krallıklar kurmuşlardır. Bunların sayıları, Kent, Sussex, Wessex, East, Anglia, Mercia ve Northumtna olmak üzere yediyi bulmuştur. Bu sayı zaman zaman değişmiştir. Nihayet Wessex Kralı Egbert (802 - 839) diğerlerini hakimiyetine alarak birliği sağlamıştır.

Wessexlerin kurdukları hükümetin esası, Germen örf ve adetlerine dayanmakta, halk; asilzadeler, hür çiftçiler, yarıhür olanlar ve kölelerden meydana gelmekte idi. Daha sonra aristokrat bir zümre gelişerek hakimiyeti eline geçirmiştir.

Anglosakson adı altında birleşen bu Germen kavimleri, adalara geldikleri zaman puta tapıyorlardı. Daha sonra hıristiyanlığı kabul etmişlerdir.

Anglosaksonlar İskandinavya’dan gelen Vikinglerle savaşmışlar, bunları yenerek siyasi bütünlüklerini korumuşlardır. Bu bütünlük Norman prensi William tarafından 1066 tarihinde adaların istilasıyla son bulmuştur. Anglosaksonlar İngilizlerin dil ve edebiyatına, hukukuna, çeşitli örf ve adetlerine tesir etmişlerdir.

Anglosakson hukuku: Beş ila sekizinci yüzyıllar içinde kralların koyduğu kanunlardan meydana gelmiştir. Bu kanunlarda cezalara ait hükümler, özel hukukla ilgili maddeler çok fazladır. Cezalar içinde ölüm cezası da vardı. Fakat çoğu para cezası idi. Özel hukukta ise anlaşmazlıkla ilgili hükümler, evlenme ve mülkiyet meseleleri vardı. Bunlardan başka amme ve idare hukukuna yer verilmektedir. Anglosakson hukuk sisteminin İngiliz hukukuna tesiri olmuştur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anglosaksonlar Resimleri

Maldon Muharebesi
6 yıl önce

Anglosaksonlar antik Makedonyalılar gibi "falanks" yöntemi ile uzun mızraklarıyla duvar yaptılar. Ancak bu yöntemde de deneyimsiz olan Anglosaksonlar...

Beyaz Anglo-Sakson Protestan
6 yıl önce

WASP'ın kelime olarak okunması şeklinde söylenir. ABD'de yaşayan tüm Anglosaksonlar beyaz ırka mensup oldukları için, baştaki White (Beyaz) kelimesi anlamı...

Hastings Muharebesi
3 yıl önce

Saldırılardan fazla sonuç alamayan Normanlar geri çekiliyormuş gibi yaptılar ve Anglosaksonlar hemen saldırıya geçerek güçlü savunma saflarını bozdular. Senlac tepesine...

Saksonlar
3 yıl önce

İngiltere'nin güneyine yerleşmişlerdir. Angluslar ve Jütler ile karışarak Anglosaksonları oluşturmuşlardır. ^ a b "Saxon." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford...

Cermen paganizmi
3 yıl önce

Wotan olarak bilinen Cermen tanrısının Anglosaksonlarca Wōden, Norslarca Odin olarak Thor'un Donar, Anglosaksonlarca Þunor ve Norslarca Þórr olarak adlandırılmasıdır...

Angluslar
3 yıl önce

İngiltere olarak bilinen bölgeye yerleşen, Saksonlar ve Jütlerle karışarak Anglosaksonları meydana getiren Cermen halkı. Anglus halkının kökeni kuzey Almanya'daki...

Angluslar, Almanca, Anglosakson, Cermen, Etnik grup, Latince, Sakson, Tarih, Taslak, İngiliz, İngilizce
Birleşik Krallık tarihi
3 yıl önce

Hristiyanlığın etkisi altına girdi. Aynı yıllarda Cermen bir halk olan Anglosaksonlar büyük kitleler halinde adaya göç ettiler. 1066-1154 yılları arasında...

Birleşik Krallık tarihi, Vatikan tarihi, 1066, 1154, 1588, 17. yüzyıl, 1707, 1800, 1837, 1901, 1921
Lancashire
3 yıl önce

Romalılar tarafından işgal edilmiştir. Bölgeye doğudan ve güneyden giren Anglosaksonlar burayı Northumbria Krallığı'na bağlamışlardır. Kontluğun batı kesiminde...