Animizm

Kısaca: Psikolojik olaylarda olduğu gibi hayatla ilgili olayları da düşünen bir ruhun yönettiğine inanan sistem (Stahl doktrini). Stahl'ın animizmi hem mekanizme hem de vitalizme karşıdır; ...devamı ☟

Animizm
Animizm

Psikolojik olaylarda olduğu gibi hayatla ilgili olayları da düşünen bir ruhun yönettiğine inanan sistem (Stahl doktrini). Stahl'ın animizmi hem mekanizme hem de vitalizme karşıdır; mekanizm, hayat olaylarını yalnız fizik-kimya olgularından ibaret sayar; vitalizm ise hayat olaylarını, yarı maddi yarı manevi olan, hem fizik-kimya olaylarından, hem de düşünen ruhtan ayrı bir hayat ilkesiyle açıklar. Şuur ve bitkisel hayat gibi iki ayrı ilkeyi varsayan vitalistlerin çifte dinamizminin (düodinamizm) aksine, animistler hem hayatla ilgili olayları, hem de psikolojik olayları tek bir sebebe, düşünen veya “akıllı” bir ruha bağlarlar.

Animizm

Canlıcılık.

Animizm

Türkçe Animizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. animism

Animizm

canlıcılık.

Animizm

Türkçe Animizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
animisme [le]

Animizm

Türkçe Animizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Animismus

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Totemizm
3 yıl önce

odununu kırmak da yasaktır. Bazı dinler tarihi araştırmacılarına göre Animizm'den doğmuştur. Halk edebiyatında, masallarda ve Tevrat'taki hayvanların konuşması...

Monoteizm
3 yıl önce

monoteizm” diye sunduğu sınıflandırmayı o, “animizm A, animizm B ve monoteizm” diye sunar. Buna göre animizm, bir üst gelişim aşamasına ulaşıncaya kadar...

Tektanrıcılık, Monoteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Fransızca
Senegal bayrağı
6 yıl önce

sıra ülkede bulunan üç büyük dini grup olan İslamiyet, Hristiyanlık ve Animizm 'i sembolize etmektedir. Sarı renk yeşeren vadileri ve ülke halkının birlikte...

Paganizm
3 yıl önce

tanımlanırken daha belirli isimler tercih edilir: politeizm, şamanizm, animizm, panteizm ve panenteizm gibi. Latince paganus yani kırsal sözcüğünden türemiştir...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Edward Burnett Tylor
3 yıl önce

akrabalık, evlilik alanlarında çığır açıcı çalışmalar yapmıştır. Tylor, animizm kavramını ortak kullanıma yeniden eklemiştir. Animizmi dinlerin gelişiminin...

Edward Burnett Tylor, 1832, 1917, 2 Ekim, 2 Ocak, Kişi, Londra, Taslak
Pagan Krallığı
3 yıl önce

yerleşmesini sağlamıştır. Başkenti Bagan olan devleti Theravada, Mahayana, Animizm ve Hinduizm dinlerine mensup insanlar oluşturmuştur. ^ Lieberman 2003:...

Pîr Sultan Abdal
6 yıl önce

Pir Sultan Abdal Şenlikleri ^ a b Gülseren Özdemir. "Pîr Sultan Abdal Animizm İnançlar" (PDF). Çukurova Üniversitesi. 2 Şubat 2014 tarihinde kaynağından...

Sierra Leone
3 yıl önce

Creole: %11,6, Limba: %5,9, Kuranko: %5,5, Pöller: %4,8. Din: İslam: %59,7, Animizm: %25,5, Hristiyan: %13,3 (Protestanlık: %7,8, bağımsız kiliseler: %3,1...

Sierra Leone, 1791, 1961, 1990, 2002, 2003, 27 Nisan, Afganistan, Afrika, Afrika Birliği, Afrika Birliği Teşkilatı