--}}

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, kuruluşu 12 Mart 1998

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, kuruluşu 12 Mart 1998 Prof. Hikmet Şimşek'in danışmanlığında, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda müzik, opera-koro, dans ve tiyatro alanlarında evrensel kültür ve sanat değerlerine uygun; sanatsal ve bilimsel nitelikte uygulama, araştırma, yorumlama ve yaratı dallarında sanatçı ve sanatçı bilim adamları yetiştirmek ve böylece Türk ulusal kültürünün evrensel boyut kazanmasına sanat ve sanatçılar aracılığıyla katkıda bulunmak amacıyla Ankara Üniversitesi bünyesinde 12 Mart 1998'de kurulmuş, 1999†“2000 döneminde Koro ve Modern Dans Anasanat Dalı olmak üzere iki anasanat dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden, 4 yıllık lisans eğitimi veren konservatuvarda , halen Koro Anasanat Dalı ve Modern Dans Anasanat Dalı programları ile eğitim sürdürülürken, diğer bölümlerin açılması yönünde çalışmalar da yapılmaktadır. Konservatuvarın eğitim kadrosu, 4'ü yabancı uyruklu ve 9'u kadrolu olmak üzere toplam 13 kadrolu öğretim görevlisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü gibi üniversite dışı kurumlardan gelen 25 dolayında ek öğretim elemanından oluşmaktadır. OPERA-KORO BÖLÜMÜ, KORO ANASANAT DALI Koro Sanatının bilimsel ve sanatsal olarak ele alınıp, bu sanatı evrensel boyutta özümsemiş ve uygulayıcı olarak da ulusal müziğin evrensel boyutta güçlenmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı, yorumlayıcı ve eğitici yönetici sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlayan bu bölümde öğrenciler, koro sanatının birer parçası olan Koro Şarkıcısı, Koro Eğitici-Yöneticisi, Koro Bilim ve Kuramcısı, Bireysel Ses Eğitimci-Yorumcusu ve Genel Müzik Eğitimi konularında yetişmelerini sağlayacak Koro, Ses Eğitimi, Solfej, Eşlik, Sahne Bilgisi, Koro Yönetim Teknikleri ve Uygulamaları ile, diğer yardımcı alan dersleri ve genel kültür dersleri almaktadır.

Bölüm Dersleri

* Toplu Ses Eğitimi * Bireysel Ses Eğitimi * Solfej * Diksiyon-Artikülasyon * Sesin Oluşumu ve Korunması * Genel Müzik Bilgisi * Prozodi Bilgisi ve Uygulaması * Türk Müziği ve Çokseslendirilmesi * Armoni -Kontrpuan * Form Bilgisi * Partisyon Okuma-Çalma * Gelişim ve Öğrenme * Rehberlik * Lied-Oratoryo * Caz * Koro Eğitimi †“ Yönetimi Teknikleri (Özel Öğretim Yöntemleri) * Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Koro Öğrt.) * Okul Deneyimi (Koro ÇalışmalarıDeneyimi) * Koro Eğitimi Yönetimi Alan Uygulaması-Staj * Öğretimde Materyal Geliştirme * Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme * Müzik Tarihi * Sanat Tarihi * Opera Tarihi * Estetik * Mesleki YabancıDil * Felsefe * Mimik Rol * Sahne Bilgisi * Dünya Koro Edebiyatı * Eşlik * Bireysel Çalgı * Bilgisayarla Nota Yazımı * Piyano * Dans DANS BÖLÜMÜ, MODERN DANS ANASANAT DALI Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesindeki Modern Dans Anasanat Dalı gerek dans eğitmeni gerekse eğitici eğitimi sorununu önemsemektedir. Alanla ilgili bilimsel - sanatsal bilgi ve uygulamalara ilişkin öngörülen davranışları kazanmış bulunan ve bunları profesyonel düzeyde uygulayabilecek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu programdaki temel sanat alanı dersleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Modern Dans Topluluğu'nun desteğiyle sürdürülmektedir.

Bölüm dersleri

* Modern dans * Klasik bale * Geleneksel danslar * Modern repertuvar * Dans kompozisyonu * Solfej * Piyano * Ritmik * Dans tarihi * Dram tarihi * Müzik tarihi * Yaratıcı drama * Sahne oyunculuk * Makyaj * Sahne tekniği * Dans notasyonu * 20. yüzyıl müziği * Psikoloji * Sosyoloji * Estetik

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.