Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Kısaca: Cumhuriyet döneminin ilk kurulan fakültesi Ankara Üniversitesi'nin mühendislik ve temel bilim alanlarındaki öncü kuruluşlarındandır. ...devamı ☟

Cumhuriyet döneminin ilk kurulan fakültesi Ankara Üniversitesi'nin mühendislik ve temel bilim alanlarındaki öncü kuruluşlarındandır. Kuruluşundan bu yana fakülte Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesinde, ülkenin kalkınmasında, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasında önemli katkılarda bulunmuştur.

Tarihçe

T.B.M.M. ANKARA'DA ULUSDADIR HERGÜN PAZAR GÜNLERİ HARİÇ SAAT9.00' DAN SAAT 12.00 YE KADAR AÇIKTIR Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özel olarak çıkardığı 17.9.1943 tarih ve 4492 sayılı Kanunla 1943 yılında kurulmuştur. Fakültenin kuruluş yeri olarak Tandoğan Kampüsü belirlenmiş ve ana binalar Kültür Bakanlığı'nca tarihi eser olarak korunan modern ve yeni bir mimari ile inşa edilmiştir. Övgü ile söz edilen bahçesi günümüzde de aynı güzelliği ile korunmaktadır. Açılış haberini veren Ulus gazetesinin resmi

Resim:Prof. Dr. Hayri DENER.gif|Prof. Dr. Hayri DENER 23.09.1943-04.03.1946 27.06.1959-16.03.1962 Resim:Prof. Dr. Avni Refik BERKMAN.gif|Prof. Dr. Avni Refik BERKMAN 04.03.1946-03.08.1946 Resim:Prof. Dr. Orhan ALİSBAH.gif|Prof. Dr. Orhan ALİSBAH 03.08.1946-23.05.1947 Resim:Dekanlar clip image004.gif|Prof. Dr. Cemil DİKMEN 23.05.1947-23.05.1949 27.06.1955-27.06.1957 Resim:Prof. Dr. Hikmet BİRAND.gif|Prof. Dr. Hikmet BİRAND 23.05.1949-27.06.1949 Resim:Prof. Dr. T. Oktay KABAKÇIOĞLU.gif|Prof. Dr. T. Oktay KABAKÇIOĞLU 27.06.1949-27.06.1951 Resim:Prof. Dr. Celal SARAÇ.gif|Prof. Dr. Celal SARAÇ 27.06.1951-27.06.1953 Resim:Prof. Dr. Saffet SÜRAY.gif|Prof. Dr. Saffet SÜRAY 27.06.1953-27.06.1955 Resim:Prof. Dr. Tevfik KARABAĞ.gif|Prof. Dr. Tevfik KARABAĞ 27.06.1957-27.06.1959 03.11.1966-03.11.1968 Resim:Prof. Dr. Saim SARAÇOĞLU.gif|Prof. Dr. Saim SARAÇOĞLU 16.03.1962-03.11.1964 Resim:Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu.gif|Prof. Dr. Rauf NASUHOĞLU 03.11.1964-03.11.1966 Resim:Prof. Dr. Ali Rıza ÇETİK.gif|Prof. Dr. Ali Rıza ÇETİK 03.11.1968-18.11.1970 Resim:Prof. Dr. Enis ERDİK.gif|Prof. Dr. Enis ERDİK 18.11.1970-14.12.1970 Resim:Prof. Dr. M. Nihat ŞİŞLİ.gif|Prof. Dr. M. Nihat ŞİŞLİ 14.12.1970-03.02.1971 Resim:Prof. Dr. Sevinç KAROL.gif|Prof. Dr. Sevinç KAROL 03.02.1971-05.11.1974 12.09.1982-12.09.1985 Resim:Prof. Dr. Aral Olcay.gif|Prof. Dr. Aral OLCAY 04.11.1974-03.11.1980 12.09.1988-10.10.1993 Resim:Prof. Dr. Zeki TÜFEKÇİOĞLU.gif|Prof. Dr. Zeki TÜFEKÇİOĞLU 04.11.1980-02.09.1982 Resim:Prof. Dr. Timur DOĞU.gif|Prof. Dr. Timur DOĞU 12.09.1985-12.09.1988 Resim:Dekanlar clip image019.gif|Prof. Dr. Cemal AYDIN 19.11.1993-

Eğitim-Öğretim

Fakülte'de dört yıllık lisans öğrenimi yanında Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü organizasyonu ile yukarıda belirtilen bölümlerde yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Fiziksel Yapı

Akademik kadrolarında 58 profesör, 22 doçent ve 31 yardımcı doçent bulunmaktadır. 195000 m2 toplam alan ve 46300 m2 kapalı alana sahiptir. 1 Gözlemevi, 1 Harbaryum, 1 merkez kütüphane, 1 konferans salonu, 21 laboratuvar, 7 anfi, 39 dershane, 1600 kişilik yemekhane, 1 kafeterya, 4 tenis kortu, 1 basket sahası, 1 futbol sahası, 1 masa tenisi sahası, 1 halı saha bulunmaktadır.

Bölümler

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bölüm, Astrofizik ve Genel Astronomi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.

Astronomi, astrofizik ve uzay bilimlerinde temel bilgileri içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi verilmektedir. Lisans programına her yıl 1. öğretime ortalama 85 öğrenci, 2. öğretime ise ortalama 50 öğrenci üniversitelerarası seçme ve yerleçtirme sınavındaki matematik puanlarına göre seçilerek alınır. Ayrıca 3 adet lise birincisi kontenjanı mevcuttur. Lisans programını basarıyla tamamlayan ögrencilere Astronom unvanıyla lisans diploması verilir.

Program derslerinin ilk yıla ait kısmı temel matematik ve fizik derslerinden oluşmaktadır. Takip eden yıllarda daha çok branş ağırlıklı dersler verilmektedir. Astronomi öğrencileri teorik olarak gördükleri derslerin uygulamalarını Ankara Üniversitesi Ahlatlıbel Gözlemevinde bulunan üç teleskop ile yapmaktadır. Bölümde araştırma faaliyetlerinde kullanılan UNIX tabanlı sunucular ve kişisel bilgisayarlar bulunmaktadır. Lisans ogrencileri son sınıfta bitirme tezi hazırlar. Bu tezler, daha çok bilgisayarla ve Ankara Üniversitesi Ahlatlıbel Gözlemevi'nde bir uygulama dönemi sonunda hazırlanır. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere astronom unvanıyla lisans diploması verilir. Başarıyla mezun olan öğrencilerin bir kısmı üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde Astronomi, Matematik ve Fizik dallarinda yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapabilirler ve ögrenimleri sırasında ilgili bilimlerde araştırma görevlisi, uzman gibi kadrolarda çalışabilirler.

Genelde bölümden lisans diploması alanlar astronomi, meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili iş sahalarında çalışmaktadırlar. http://www.science. ( web sitesi)

Biyoloji

Biyoloji Bölümü Lisans Programı I. ve II. Eğitim olarak sürdürülmekte, herbir programda 100'er öğrenci bulunmaktadır. İlk üç yılın sonunda Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Zooloji olmak üzere 4 farklı dalda branşlaşma sağlanmaktadır.

Bölümde, Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmaktadır.

Bölüm bünyesinde Bitki ve Hayvan Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Elektron Mikroskobu Preparasyon Laboratuvarı, Mikroteknik Araştırma Laboratuvarı, Ultramikrotom Laboratuvarı, Elektroforez Laboratuvarı, Hayvan Yetiştirme Laboratuvarları, Bakteriyoloji Araştırma Laboratuvarı, Biyokimya Araştırma Laboratuvarı, Kromatografi Araştırma Laboratuvarı, Histoloji Araştırma Laboratuvarı, Mikroskoptan Resim Çekme ve Çizme Laboratuvarları , Bitki ve Hayvan Ekolojisi Laboratuvarları, Algoloji Laboratuvarı, Hayvan Müzesi, Herbaryum, Elektron Mikroskop Laboratuvarı, Fotoğraf baskı odası bulunmaktadır.

Herbaryum
Bölüm bünyesinde bulunan herbaryum, Türkiye'nin bitkisel kaynaklı biyolojik zenginliklerinin son derece önemli kanıtlarını ve birikimlerini içeren Ankara Herbaryumu 1933 yılında kurulmuştur. 1933 Üniversite Reformu ile Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde Prof. Dr. Kurt Krause tarafından kurulan Ankara Herbaryumu Türkiye'de bu konudaki çalışmaların başlangıcı sayılabilir. 1930'lu yıllarda bireysel çabalarla başlayan çalışmalar 1943 yılında Ankara Üniversitesinin kurulmasıyla üniversite bünyesine geçmiş ve bu şekilde 1960'lı yıllara gelinmiştir. O yıllarda herbaryumda teşhisli bitki sayısı 800-900 ve örnek sayısı da 5000 dolayındadır.


1970'li yıllarda bölümde araştırıcı sayısının ve özellikle Türkiye Flora ve Vejetasyonu konusunda araştırmaların artması sonucunda toplanan çok sayıda bitki örnekleri ile herbaryumda tanımlanmış bitki sayısı 7000'ne ve bunlara ait örnek sayısı da yaklaşık 47000'e ulaşmıştır.


Ankara Herbaryumunda bulunan en eski bitki örneği 1849 yılında Heldreich tarafından toplanmış bir Orobanche örneğidir. Bundan başka tarihi önemi bulunan ve 1800'ün ikinci yarısında toplanan bitki örnekleri de bulunmaktadır. "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" isimli eserin editörü olan P. H. Davis'e ait birçok bitki örneği de yine Ankara Herbaryumunda muhafaza edilmektedir.


Zengin bir Karayosunu kolleksiyonuna sahip olan Ankara Herbaryumunda ayrıca Liken ve Eğrelti kolleksiyonları da mevcuttur.


Ankara Herbaryumu Pazartesi-Cuma günleri 09:00-17:00 saatleri arasında tüm ziyaretçilere açıktır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü C Blok'da iki herbaryum salonu ve bir hazırlık odası olarak hizmet vermektedir.


( web sitesi)

Fizik

( web sitesi)

İstatistik

( web sitesi)

Kimya

1943 yılında "Genel Kimya Enstitüsü" olarak kurulmuştur. Bölümde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya, Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.

Bölüm her yıl yaklaşık 60 lisans öğrencisi almaktadır. Kimya Lisans Programında zorunlu teorik, uygulamalı ve laboratuvar derslerinin yanısıra teknolojik ve bilimsel araştırma metodları hakkında seçmeli dersler de sunulmaktadır. Lisans Programını tamamlamak için öğrenciler, kimya şirketlerinde iki aylık bir yaz staj programına katılmak zorundadırlar. Bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler Kimyacı unvanıyla mezun olmaktadırlar.

Kimyacılar, gıda, ilaç, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma , geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilmektedirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlannda da çalışabilirler. Pedagoji Sertifikası olan kimyacılar, liselerde kimya öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Bölümde, yeni anorganik, organik, organometalik ve polimer bileşiklerin sentezi, belirlenmesi ve teknolojik kullanım alanları konusundaki araştırma etkinlikleri, mali yönden Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), NATO vs. tarafından desteklenmektedir. Başlıca araştırma konuları; Organometalik kimya, Organik sentez, Asimetrik sentez, Organik elektrokimya, Elektroanalitik kimya, Koordinasyon kimyası, Schiff bazları ve kompleksleri, Enzim immobilizasyonu, Biyosensörler, reaksiyon kinetiği ve susuz ortam termodinamiği, çevre kimyası, elektrokimya, korozyon, sentetik lif kimyası, elektropolimerleşme, enzim kinetiği, yüzey kimyası ve adsorpsiyon, yüksek teknoloji seramikleri ve yakıt kimyasıdır.

( web sitesi)

Matematik

1943 yılında Matematik Enstitüsü adıyla Gazi Eğitim Enstitüsü içinde kurulan Bölüm, 1952 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde bulunan Fen Fakültesindeki bugünkü yerini almıştır. Bölümde 1982 Yılına dek birli ve ikili bilim lisansları ile birli ve ikili öğretmenlik lisansları eğitimi yapılmış; 1982'den sonra ise Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı Ana bilim Dalından oluşan Bölümde "Matematik Eğitimi Lisansı" altında birli lisans eğitimi sürdürülmüştür. 2002 yılından itibaren, Ankara Üniversitesinin de dahil olduğu Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Programına uyum çerçevesinde program değişikliğine gitmiştir.

Bölüme her yıl yaklaşık 100 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Diploması" ve "Matematikçi" unvanı alarak mezun olurlar. İsteyen başarılı öğrenciler ayrıca diğer disiplinlerden ikinci bir Anadal veya Yandal eğitimi de alabilirler. Mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda ortaöğretimde, özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

( web sitesi)

LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ankara Üniversitesi
2 hafta önce

İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından çıkarılan Communication A1, A2, B ve C serilerinde...

Ankara İœniversitesi, 1859, 1925, 1933, 1935, 1936, 1940, 1943, 1945, 1946, 1948
Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
2 hafta önce

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 1978 yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak...

Ankara üniversitesi mühendislik fakültesi
3 yıl önce

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 50 yılı aşkın süredir Fen Fakültesi çatısı altında yürütülmekte...

Başkent Üniversitesi
2 hafta önce

Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve...

Başkent İœniversitesi, Başkent İœniversitesi
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
3 yıl önce

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 1978 yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış...

Dokuz Eylül Üniversitesi
2 hafta önce

dönüştürülmüştür. 2010 yılında Fen-Edebiyat Fakültesinin adı, Fen Fakültesi olarak değiştirilmiş ve Edebiyat Fakültesi ile Kalp Damar Hastalıkları Uygulama...

Dokuz Eylül İœniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Tınaztepe Kampüsü, Buca, Ege İœniversitesi, Balçova, Bornova, Hatay, İzmir, Narlıdere, Dokuz Eylül İœniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, Urla
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
2 hafta önce

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Türkiye'nin en eski ve en köklü mühendislik fakültelerinden biridir.[kaynak belirtilmeli] 1966 yılında Ankara Devlet...

Kırıkkale Üniversitesi
2 hafta önce

Ankara ili dışındaki Ankara'ya en yakın üniversitedir. Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik...

Kırıkkale İœniversitesi, Kırıkkale İœniversitesi