Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kısaca: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye'de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur. ...devamı ☟

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye'de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Fakültenin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte , yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Fakülte bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1859 yılında İstanbul'da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda Mekteb-i Mülkiye-i Şahane adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1936-1937 öğretim yılında, Atatürk'ün isteğiyle Ankara'ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır. 23 Mart 1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

1955 yılında Fakülte kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin, Diplomasi ve Dış İlişkiler, İktisat ve Maliye ile İdare bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.


Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Fakültede 1955-56 akademik yılından bu yana yürütülmektedir.

Fakülte, 1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanununca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, Fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler: • Uluslararası İlişkiler • Kamu Yönetimi • İktisat • Maliye • İşletme • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri dir. Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ' ne geçmiştir.

Bugün için, Fakültein altı bölümü ve dokuz araştırma merkezinde, 168 akademik personel (37 profesör, 20 doçent, 23 yardımcı doçent, 79 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi, 6 uzman) ve 78 idari personel lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Fakülte mezunları ki MÜLKİYELİLER olarak adlandırmaktadır, Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Fakülte mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

Fakülte, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti'nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.

Kaynak

http://www.politics.ankara.edu.tr/ - Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Resimleri

Mülkiye
3 hafta önce

Mülkiye, Osmanlı Devleti'nde, üst düzey sivil kamu görevlileri sınıfı. İlmiye, seyfiye (askeriye) ve kalemiye ile birlikte dört ana hizmet sınıfından biriydi...

Mülkiye, Mekteb-i Mülkiye, Anlam ayrım
Siyasal Bilgiler Fakültesi
2 hafta önce

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi...

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara İœniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mekteb-i Mülkiye, İstanbul İœniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Anlam ayrım
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
1 ay önce

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı, 1979'da Siyasal Bilimler Fakültesi adı altında eğitim vermeye başlayan...

Ahmet Gündüz Ökçün
3 yıl önce

Kasım 1986, Ankara) Türk siyasetçi ve hukukçu. 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde...

Gündüz í–kçün, Ahmet Gündüz í–kçün, 12 Kasım, 1936, 1974, 1977, 1978, 1979, 1986, 21 Haziran, 21 Temmuz
Oya Tokgöz
3 yıl önce

arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekilliği...

Mustafa Kemal Palaoğlu
1 hafta önce

siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunudur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Doktora yapmıştır...

Zeynep Dağı
3 yıl önce

Doğdu çiftinin kızı olarak dünyaya gelen Zeynep Dağı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1987 mezunudur. 1995'te...

Türker Alkan
3 hafta önce

(Tevfik Sırrı Gür Lisesi) 1959’da bitirdi. 1963 yılında, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İdari Şube’den mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde...