Ankara (Anlam Ayr��M��)

ISO 639:a

Ankara (anlam ayrım)

Ankara, sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Ankara (anlam ayrımı)

''Ankara'', sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Anlam Bilgisi

ANLAM BİLGİSİ - Anlambilim (Semantik)Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı."Dilbilimsel anlambilim, göstergenin içerik ya da gösterilen yanını ele alır, gösteren(işitim imgesi) ile gösterilen arasındaki ilişkileri, gösterilendeki değişim ve oynamaları...

Akkuzulu

Akkuzulu aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Atça (anlam ayrım)

Atça şu anlamlara gelebilir:

Fadıllı

Fadıllı - Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinin köyü

Musular

Musular - Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesinin köyü

Toydemir

Toydemir - Ankara ili Polatlı ilçesinin köyü

Yukarıkavacık

Yukarıkavacık - Ankara ili Nallıhan ilçesinin köyü