Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da, devlet görevlilerinin resmi olarak öncelik sırasıdır.

Ankara Devlet Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da, devlet görevlilerinin resmi olarak öncelik sırasıdır.

 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili
 • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
 • Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
 • Başbakanlık Müsteşarı
 • Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
 • Ankara Valisi
 • Yüksek Öğretim Kurulu Üyeleri
 • Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
 • Ankara Garnizon Komutanı
 • Ankara Belediye Başkanı
 • Korgeneraller/Koramiraller
 • MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı
 • Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Başkanı
 • Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
 • Merkez Bankası Başkanı
 • Rekabet Kurulu Başkanı
 • Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 • TBMM Genel Sekreteri
 • Diyanet İşleri Başkanı
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
 • Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
 • Tümgeneraller/Tümamiraller
 • Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
 • Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
 • Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 • Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 • Devlet Personel Başkanı
 • Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
 • TÜBİTAK Başkanı
 • Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
 • Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
 • Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
 • Merkezde Görevli Valiler
 • Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
 • Tuğgeneraller/Tuğamiraller
 • Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri
 • YÖK Genel Sekreteri
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı
 • Basın Yayın Genel Müdürü
 • Anadolu Ajansı Genel Müdürü
 • TRT Genel Müdürü
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
 • Vakıflar Genel Müdürü
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
 • Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
 • Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
 • Ankara’daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
 • Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
 • Sivil ve Askeri Dernek Başkanları

İlgili konuları ara

Yanıtlar