Bir kavram birden fazla anlama sahip de olsa, o isimde tek bir makale yaratabilir. Bu gibi durumlarda o terim için bir anlam ayrım sayfası yaratılır. Anlam ayrım sayfaları, makale sayfalarına yazılsalar da özel sayfalardır; makale değildirler.

Anlam ayrım

Bir kavram birden fazla anlama sahip de olsa, o isimde tek bir makale yaratabilir. Bu gibi durumlarda o terim için bir anlam ayrım sayfası yaratılır. Anlam ayrım sayfaları, makale sayfalarına yazılsalar da özel sayfalardır; makale değildirler. Sayfada, ilgili kavramın tüm anlamlarını veren bir liste vardır. Her bağlantının yanında kısa bir açıklama yazılması doğru makaleye ulaşılmasını kolaylaştırır.

Anlam ayrımı sayfasına ihtiyaç duyan kavramlara örnekler

   * Bor: hem bir kimyasal element, hem de Niğde'nin bir ilçesinin adıdır.
   * Irak: hem bir ülke, hem uzak anlamında bir kelime, hem de bir makam adıdır.


Kivi hem bir kuş adıdır.Hem de Erzurum'un OLur İlçesi'nin bir köyünün adıdır.Kivi kelimesi hangi dilde ve ne anlama geldiği tam olarak bilinmemektedir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar