Anlam bilimi (semantik), anlamları inceleyen bilimdir. Anlam bilimi felsefî ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir.

Anlam bilimi

Anlam bilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Anlambilim

anlam bilimi

Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik.

anlam bilimi

Türkçe anlam bilimi kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Semantik

Yanıtlar