Anormal Psikoloji

Anormal psikoloji, zihinsel bir bozukluğu tetikleyen veya anlaşılmayabilecek alışılmadık davranış, duygu ve düşünce kalıplarını inceleyen psikolojinin bir dalıdır. Birçok davranışın anormal olduğu düşünülse de, psikolojinin bu dalı tipik olarak klinik bağlamdaki davranışlarla ilgilenir. Anormal veya sapkın olarak kabul edilen davranışları anlama ve kontrol etme konusunda uzun bir geçmiş tarihi vardır (istatistiksel, işlevsel, ahlaki veya başka bir anlamda) ve alınan yaklaşımda genellikle kültürel farklılıklar vardır. Anormal psikoloji alanı, farklı koşullar için birden fazla nedeni tanımlar, genel psikoloji alanından ve başka yerlerden çeşitli teoriler kullanır ve hala çok sayıda “anormal” ile kastedilene bağlıdır. Geleneksel olarak psikolojik ve biyolojik açıklamalar arasında, zihin-beden sorununa ilişkin felsefi bir düalizmi yansıtan bir ayrım vardır. Zihinsel bozuklukları sınıflandırmaya çalışırken farklı yaklaşımlar da vardır. Anormal üç farklı kategori içerir; subnormal, olağanüstü ve paranormaldirler.

Anormal psikoloji bilimi iki tür davranışı inceler: uyarlanabilir ve uyumsuz davranışlar. Uyumsuz davranışlar bazı sorunların var olduğunu ve bireyin savunmasız olduğunu ve çevresel stresle başa çıkamayacağını ima edebileceğini, bu da onların duygularında, zihinsel düşünmelerinde, fiziksel eylemlerinde ve konuşur. Uyarlanabilir davranışlar, insanların doğasına, yaşam tarzlarına ve çevresine ve iletişim kurdukları insanlara, birbirlerini anlamalarına izin veren davranışlardır. Klinik psikoloji, klinik uygulamada psikolojik durumları değerlendirmeyi, anlamayı ve tedavi etmeyi amaçlayan uygulamalı psikoloji alanıdır. 'Anormal psikoloji' olarak bilinen teorik alan, bu tür bir çalışma için zemin oluşturabilir, ancak mevcut alandaki klinik psikologların 'anormal' terimini uygulamalarına göre kullanmaları pek olası değildir. Psikopatoloji, anormal psikolojiye benzer bir terimdir ancak daha çok altta yatan bir patolojinin (hastalık süreci) bir imağına sahiptir ve bu nedenle psikiyatri olarak bilinen tıbbi uzmanlıkta daha yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.