Anselmus

Kısaca: Anselmus 1033-1109 yılları arasında yaşamıştır. İtalyalıdır ama 1093’den sonra İngiltere’de Canterbury başpiskoposluğu yapmış ve orada ölmüştür. ...devamı ☟

Anselmus 1033-1109 yılları arasında yaşamıştır. İtalyalıdır ama 1093’den sonra İngiltere’de Canterbury başpiskoposluğu yapmış ve orada ölmüştür.

Augustinus’un “anlamak için inanıyorum” önermesini almış, inancı akıl ile temellendirmeye çalışmıştır. Anselmus’un bu çabası, skolaztizmin, akıl ile inancı birleştirmeye çalışmasının bir göstergesidir. Anselmus, yargıların mutlağı olmalıdır der. Örneğin iyi varsa mutlak iyi de olmalıdır. Varlık varsa mutlak varlık da olmalıdır. Bu düşünce yoluyla Tanrı’nın varlığı ispatlanmış olur. Anselmus’un, bir başka Tanrı kanıtlaması da şöyledir; Tanrı en yetkin varlıktır. Tanrı’nın varolmadığını düşünürsek, bir yanıyla Tanrı eksik kalmış olur. Oysa Tanrı’nın tanımı en yetkin varlık olduğudur. Demek ki Tanrı vardır. (bu kanıtlama çok meşhurdur) Anselmus, Augustinus’un ilk günahın bütün nesiller boyu sürdüğü düşüncesini kabul eder. O’na göre Tanrı insanları bu ilk günahtan kurtarmak için insan biçimine girmiş (İsa) ve bütün insanları ilk günahtan kurtarmak için çarmıha gerilmiştir. Skolastizmin bu ilk döneminde din ve felsefe uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Dinsel kavramlar, akılla açıklanmaya çalışılmış ve bunun için Platon’nun kavram realizmi kullanılmıştır.

İlgili konular

1033 1109 ontolojik kanıt tanrı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1109
4 yıl önce

(d. 1024) 1 Temmuz - Kral VI. Alfonso (d. 1040) tarihi bilinmeyen Aziz Anselmus - Tanrı'nın varlığına ilişkin ontolojik kanıtıyla tanınan Hristiyan filozof...

1109, 11. yüzyıl, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113
Skolastik felsefe
1 yıl önce

felsefenin en etkili düşünürlerinden sayılan Anselmus, anılması gereken bir başka isimdir (1033-1108). Anselmus özellikle Augustinus'un açtığı yolda ilerlemiş...

Skolastik felsefe, 1033, 1050, 1108, 1125, 12. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 810
Ontolojik kanıt
1 yıl önce

Ontolojik kanıtın önemli bir biçimini kavram realizminde bulmak mümkündür. Anselmus'un felsefesinde bu yönde bir girişim görülür. Tümeller tartışmasında Platoncu...

Ontolojik kanıt, Anselmus, Felsefe Portalı, Realizm, Tanrı, Teleoloji, Teoloji, Tümeller Tartışması, Kosmoljik
Tümeller Tartışması
1 yıl önce

savunur. Bu görüşe mensup olanlar, Platon'un yolundan giden Augustinus ve Anselmus gibi düşünürlerdir. 2.İkinci grup, tümellerin varolduğunu ama nesnelerin...

Tümeller Tartışması, Tümeller Tartışması
21 Nisan
1 yıl önce

Katolik Kilisesi'nin Papası (d. 1010 veya 1015) 1109 - Canterbury'li Anselmus, Tanrı'nın varlığına ilişkin ontolojik kanıtıyla tanınan Benedikten keşişi...

21 Nisan, 1073, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 1816
Aziz
1 yıl önce

(19 Mart - 1 Mayıs) - Nisan ayında kutlandı Sevilla'lı İsidor (4 Nisan) Anselmus (21 Nisan) Siena'lı Katerina (24 Nisan) Markos - İncilci - (25 Nisan) -...

Orta Çağ felsefesi
1 yıl önce

son dönemine kadar başlıca skolastik filozofları şöyle sıralabiliriz: Anselmus Petrus Abelardus Albertus Magnus Aquina'lı Thomas Duns Scotus Ockhamlı...

Ortaçağ felsefesi, Orta Çağ felsefesi, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Albertus Magnus, Analitik felsefe, Anselmus, Antik Çağ felsefesi, Aquina`lu Thomas
Batı felsefesi tarihi
4 yıl önce

VII. Gregorius Canossa'ya Götüren Kavga Tours'lu Berengar Aziz Sanctus Anselmus İslâm Kültürü ve Felsefesi Arap Devletinin Yapısı Ekonominin Temeli Ekin...