Ant (folklor), bkz. And...

Ant (Folklor) hakkında detaylı bilgi

Ant (folklor) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: And

İlgili Konu Başlıkları Tümü

And (folklor)

And veya ant, Türk ve Moğol halk kültüründe ve inancında yemîn demektir. Moğolcada Anda veya Andgay denir.

Yemîn

Yemîn veya and, bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair, genellikle kutsal kabul edilen bir varlık üzerine verilen söz. Kökeni tarih öncesi dönemlere dayanan ve genelde dinî bir mana içeren yemîn veya and içme törenleri, günümüzde bazı seküler kurumlarda görev başı ...

And (anlam Ayrımı)

And sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Sam Amca

Sam Amca (İngilizce: ''Uncle Sam''), ABD'nin simgesi. Genellikle uzun beyaz saçlı, fraklı, yelekli ve çizgili pantolonlu, uzun şapkalı bir karikatürle betimlenir. Bu betimleme Amerikan folklorundaki Jonathan Birader ve Yankee Doodle kişiliklerinin bir karışımıdır.

Yaşar Kemal

Asıl adı Kemal Sadık Göğçeli olan Yaşar Kemal Kadirli Cumhuriyet İlkokulu’ndan sonra girdiği Adana Birinci Ortaokulu’ndaki öğrenimini son sınıftayken bırakan Yaşar Kemal inşaatlarda denetçilik, çiftlik katipliği, pirinç tarlalarında bekçilik, batoz ırgatlığı, ...

Kaşgarlı Mahmut

Kaşgarlı Mahmut, (d. 1008 - ö. 1105). Kaşgar'dan 45 km güney batıda Opal kasabasında dünyaya geldi.(Bazı kaynaklarda Isık Köl yakınındaki Bars Kul'da doğmuştur -Jean Paul Roux - Türklerin Tarihi). Tam adı "Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed"dir. Karahanlı soyundan asil bir ailenin ...

Tenten'in Maceraları

Tenten'in Maceraları (Fransızca: Les Aventures de Tintin), Belçikalı çizer Hergé tarafından 1929 yılında yaratılmış olan çizgi roman dizisidir. 20. yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlülerindendir.

Ernst Thälmann

Ernst Thälmann (16 Nisan 1886 Hamburg Altona - 18 Ağustos 1944 Buchenwald Toplama Kampı), ''Teddy'' lakabıyla tanınırdı; Weimar Cumhuriyeti'nde 1925 yılı ile 1933 yılları arasında Almanya Komünist Partisi (KPD) başkanlığını yaptı. 1933 yılında Gestapo tarafından tutuklandı ve ...