Antibiyotik Direnç Geni

Direnç

Direnç Alm. Widerstand (m), Fr. Resistance (f), İng. Resistance. Kelime olarak, “bir kuvvetin etkisine karşı gösterilen zorluk.” Fizikte bu terim bu anlamına uygun olarak birçok yerde kullanılır. Mekanik direnç, hareket üretmek isteyen kuvvetlere karşı...

dimmer

Lambalarda ışık şiddetini ayarlayan dimmer denilen direnç elemanıdır.Daha açık bir deyişle elektrik devrelerinde gerilimi belirli sınırlar arasında ayarlamayı sağlayan direnç elemanıdır.

dapsone

Dapsone (DDS veya 4,4'-diaminodifenil sulfon veya dapson(e) veya disulon(e))(okunuşu: dapson, disulon) 1940 yılında leprada etkinliği saptanan bu ilaç bugün de hastalığın tedavisinde başta gelmektedir. Eskiden tek ilaç olarak ve küçük dozlarda başlanan ve...

Direnç (elektronik)

Direnç, elektrik akımının akışına direnç gösteren, bu esnada Ohm kanununa göre uçları arasında gerilim düşüşüne sebep olan iki uçlu elemandır. Elektriksel direnci, uçlarındaki gerilim düşüşünün üzerinden akan elektriksel akıma bölünmesiyle bulunur.

Öz direnç

Öz direnç, maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç.

Direnç nedir

Direnç şu anlamlara gelebilir:

Wheatstone köprüsü

Wheatstone köprüsü, elektriksel dirençleri karşılaştırmaya ya da ölçmeye yarayan elektrik devresidir. Dört direncin kare oluşturacak biçimde birbirine bağlanmasından oluşur.

İnhibisyon Teorisi

İnhibisyon (Baskılayıcı Direnç)