Peter Kingsley'in eserinin Türkçe çevirisi. İngilizce orijinal adı Ancient Philosophy, Mystery and Magic Empedocles and Pythagorean Tradition olan kitap antik Yunan felsefesi ile din ve büyüsü arasındaki ilişkiyi ele alıyor.== İçerik ==Kingsley, Sokrates öncesi antik Yunan felsefesini Aristoteles ve ardılı Theophrastus'un aktardıklarından başlayarak Aydınlanma sonrasında da devam eden, evrimsel ve Yunan din ve büyüsünden gittikçe kopan rasyonelleşme sürece olarak kabul eden yaygın görüşe karşı s

Antik Felsefe Gizem ve Büyü

Peter Kingsley'in eserinin Türkçe çevirisi. İngilizce orijinal adı Ancient Philosophy, Mystery and Magic Empedocles and Pythagorean Tradition olan kitap antik Yunan felsefesi ile din ve büyüsü arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

İçerik

Kingsley, Sokrates öncesi antik Yunan felsefesini Aristoteles ve ardılı Theophrastus'un aktardıklarından başlayarak Aydınlanma sonrasında da devam eden, evrimsel ve Yunan din ve büyüsünden gittikçe kopan rasyonelleşme sürece olarak kabul eden yaygın görüşe karşı sözkonusu felsefenin filozof Empedokles bağlamında Yunan din ve büyüsü ile ilişkisini sorguluyor.

İçindekiler

1. Felsefe * Köklere Dönüş * Aither * Aer * Bilmece 2. Giz * Sicilya'ya Giriş * Phaidon Söylencesi: Coğrafya * Phaidon Söylencesi: Kaynaklar * Phaidon Söylencesi: Yapı * Platon ve Orpheus * Karıştırma Çanakları * "Bilge Erkekler ve Kadınlar" * Merkezi Ateş * Bir Hatalar Tarihi 3. Büyü * Zerdüşti Rahipler * Sicilyadan Mısır'a * Kahramanlar * Etna'da Ölüm * Tunç Sandaletler ve Altın Uyluklar * Phythagorascılar ve Yeni Pythagorascılar * 'Öğretmek Değil İyileştirmek' * Nestis * "Sözlerimi Yüreğinde Sakla" * Empedokles'ten Sufilere: Pythagorascı Maya EK I: Parmenides ve Babil EK II: Nergal ve Herakles EK III: Empedokles ve İsmaililer

Kaynaklar

* Peter Kingsley, Antik Felsefe Gizem ve Büyü, Çev. Kenan Kalyon, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar