Antik Romalılar, kısaca tarihi anlamda MÖ 9. yüzyılda İtalya yarımadasında bulunan Antik Roma adındaki şehir devletlerinde başlayan medeniyeti ve o medeniyetin mensuplarını belirler. Dilimizde anlamı aynı zamanda günümüzün Antik Roma şehirinde yaşayan insanları da kapsar.

Antik Romalılar

Antik Romalılar, kısaca tarihi anlamda MÖ 9. yüzyılda İtalya yarımadasında bulunan Antik Roma adındaki şehir devletlerinde başlayan medeniyeti ve o medeniyetin mensuplarını belirler. Dilimizde anlamı aynı zamanda günümüzün Antik Roma şehirinde yaşayan insanları da kapsar. Romalıların medeniyeti 12. yüzyıl sürer, yönetim biçimi monarşiden oligarşiye dönüşerek büyük bir imparatorluk haline gelir. โรมันโบราณ

Yanıtlar