Antlaşmalar

Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.

* 1887 Almanya-Rusya Antlaşması * Ahmet Paşa Antlaşması * Ankara Antlaşması * Atina Antlaşması * Ayastefanos Antlaşması * Aynalıkavak Antlaşması * Balta Limanı Antlaşması * Baltalimanı Antlaşması * Belgrad Antlaşması * Berlin Antlaşması * Brest-Litovsk Antlaşması" * Bucaş Antlaşması * Bükreş Antlaşması * Doğrudan Haberleşme Hattı Antlaşması * Edirne Antlaşması * Ferhat Paşa Antlaşması * Gümrü Antlaşması * Hatay Sorunu ve Antlaşması * Hotin Antlaşması * Hudeybiye antlaşması * Hünkar İskelesi Antlaşması * İstanbul Antlaşması * İstanbul Antlaşması, 1915 * Kale-i Sultaniye Antlaşması * Karlofça Antlaşması * Kars Antlaşması * Kasr-ı Şirin Antlaşması * Kastatt Antlaşması * Kerden Antlaşması * Küçük Kaynarca Antlaşması * Londra Antlaşması * Lozan Antlaşması * Lozan Barış Antlaşması * Lozan Barış Antlaşması - Önemi * Lozan Barış Antlaşması öncesi * Mondros Antlaşması * Mondros Ateşkes Antlaşması * Moskova Antlaşması * Moskova Antlaşması, 1970 * Mudanya Ateşkes Antlaşması * Nasuh Paşa Antlaşması * Neully Barış Antlaşması * Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması * Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması * Osmanlı-Venedik Antlaşması * Paris Antlaşması * Paris Barış Antlaşması * Paris Kongresi ve Antlaşması * Pasarofça Antlaşması * Prut Antlaşması * Rapollo Antlaşması * Saint Germain Barış Antlaşması * Saint Jean De Maurienne Antlaşması * Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması * Schengen Antlaşması * Segedin Antlaşması * Serav Antlaşması * Sevr Antlaşması * Sevr Antlaşması * Sevr Barış Antlaşması * Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması * Sykes-Picot Antlaşması * Trianon Barış Antlaşması * Uşi Antlaşması * Varşova Antlaşması * Vasvar Antlaşması * Versailles Barış Antlaşması * Versay Antlaşması * Versay Barış Antlaşması * Vladivostok Antlaşması * Washington Deniz Kuvvetleri Sınırlandırma Antlaşması * Yaş Antlaşması * Yüzdeler Antlaşması * Zitvatorok Antlaşması * Zürih Antlaşması * Zürih-Antlaşması

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Antlaşmalar ilgili konular

 • Cento

  Merkezi Antlaşma Teşkilâtı Ortadoğu'da kurulan uluslararası pakt. CENTO (CENtral Treaty Organization) Türkiye, İran, Pakistan ve İngilt
 • Yurttaşlık

  Yurttaşlık bir memleketin mensubu olma hâli. Tabiiyet. Yurtları bir olanların herbirinin, yurttaşlık durumu. Aynı yurtta doğmuş, büyümüş
 • Grönland

  Grönland (Kalaatdlit Nunaat), Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Dünya'nın en büyük adasıdır (2 175 600 Km). Danimarka Krallığı'na ba
 • Lüksemburg

  Lüksemburg Batı Avrupa'da, Fransa ile Almanya arasında yer alır. Toprakları Belçika, Fransa ve Almanya ile çevrelenmiştir. Başkenti, ülkeyle
 • Viyana Kongresi

  Viyana Kongresi, Ekim 1814-Haziran 1815 Fransız Devrimi sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan sorunlara ilişkin görüşmelerin yapıldığı kong
 • Sevr Antlaşması (ek)

  Ocak 1919'da çalışmalarına başlayan Paris Barış Konferansı, Türkiye konusunda, galipler arasındaki çıkar çatışmaları yüzünden sonuca
 • I. Dünya Savaşı'nın bitişi ve antlaşmalar

  Savaşın Bitişi ve Yapılan AntlaşmalarRusya’nın Savaştan Çekilmesi :Rus İhtilali’nden sonra Bolşevikler Almanya ile barışa hazır olduk
 • Restorasyon Devri

  Restorasyon Devri (1815 - 1830) Avrupa'nın büyük devletleri, Avrupa düzenini korumak, krallık rejimine karşı yapılacak ihtilal hareketlerini b
 • Kıbrıs Sorunu

  Kıbrıs Sorunu, Akdeniz'in doğusunda bulunan Kıbrıs adasında Kıbrıs Cumhuriyeti-Türkiye arasında yaşanan siyasi tabanlı sorun. Britanyalıl
 • Benelüks

  Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuş, 20 milyon nüfusu birleştiren ve Avrupa Kömür ve Çelik birliği'nin (C.E.C.A. Communaute