Antonio Negri

Antonio Negri, (d.1933, İtalya).İtalyan felsefeci ve siyaset teorisyeni.

Antonio Negri, (d.1933, İtalya).İtalyan felsefeci ve siyaset teorisyeni.

Negri 23 yaşında Alman tarihselciliği üzerien hazırladığı bitirme teziyle felsefe diplomasını aldıktan sonra iki yıl Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalıştı.1959 yılında Hukuk profesörlüğüne hak kazandı ve 1967 yılına kadar Padua Üniversitesi'nde görev yaptı.1967 yılında ayrıca Devlet Doktrinleri profesörü olarak atandı.Bir çok yayımcılık faaliyetinde bulundu.İtalyan Sosyalist Partisi'nin yerel bir yayın organı olan Progresso Veneto dergisinin yöneticiliğini yaptı.Daha sonra sosyalistlerin Hıristiyan Demokrat Partiy'le koalisyon yapması sonucu Negri bunu kabul etmeyerek partiden ayrıldı.Bu tarihten sonra Kızıl Defterler (Qaderni Rossi) adlı dergide yazmaya başladı.Bu sırada farklı felsefe dergilerinde de (Aut-Aut, Critical del Dretto) yazıları yayımlandı.Yeni bir siyasal oluşum çevresi olan Potere Operairo'da Negri önplana çıkan bir kuramcı oldu.Autonomia hareketi bu dönemde doğdu ve Negri bu ayaklanmanın sorumlularından biri olarak suçlandı.Bu suçlamalardan aklandı, ancak daha sonra, 1979 yılında, Kızıl Tugaylar'ın Aldo Moro'yu kaçırıp öldürmelerinin sonrasında yapılan soruşturmalara bağlı olarak suçlanıp tutuklandı.Negri'nin Kızıl Tugaylarla'la ilişkisi kanıtlanamadı.Buna rağmen dört buçuk yıl hapiste kaldı ve Radikal Parti'nin listesinden cezaevindeyken İtalyan Parlamentosu'na seçilerek serbest kaldı.Ancak dokunulmazlığı kaldırıldı ve Negri bunun sonucunda İtalya'yı terk etmek zorunda kaldı.1997'ye kadar Fransa'da yaşadı ve o yıl İtalya'ya geri döndü.Halen Roma'daki Rebibbia Hapishanesi'nde bulunmaktadır.Bir çok önemli ve çok ses getiren kitaplara imzasını attı (Marx Beyond Marx, Empiere).Özelikle Michael Hardt ile birlikte yazdıkları İmparatorluk kitabı yeni bir sol düşüncenin teorik olarak geliştirilmesinde köşe taşı olarak değerlendirildi.Postmodern durum içinde yeni bir iktidar ve direniş teorisi oluşturmak Negri'nin felsefi ve siyasal hedefi olarak belirtilebilir.

Önemli bazı kavramlar

Göz at

Türkçedeki kitapları

Félix Guattari ile yazışmalar, Otonom Yayınları.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Antonio Negri ilgili konular

 • Felsefe

  Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya ko
 • Pragmatizm

  Felsefede Faydacılık ya da Pragmatizm hem iyinin teorisi hem de doğrunun teorisidir. İyinin teorisi olarak faydacılık refahcıdır (welfarist).
 • Aydınlanma çağı

  Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisi ile 18.y.y.'da Avrupa’da bilimde ve felsefede büyük gelişmelerin olduğu döneme A
 • 18. yüzyıl felsefesi

  Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesi de denilen 18. yüzyıl felsefesinin genel adıdır.
 • Kültür felsefesi

  Kültür felsefesi, genel anlamda kültürün özünü, yapısını ve gelişimini açıklamaya yönelik felsefe çabaları adlandırmak için kullan
 • Felsefe tarihi

  Felsefe Tarihi, felsefenin mantık, epistemoloji, ontoloji, etik, estetik gibi altbölümlerinden birisidir.Genel olarak felsefe derslerinin başlang
 • Alman felsefesi

  Alman felsefesi, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarından itibaren belirgin bir ağırlık kazanan, bir anlamda felsefenin yurdu haline gelen A
 • Yeni-Hegelcilik

  Yeni-Hegelcilik, Hegel`in diyalektik düşüncesinin 20. yüzyılda yeniden ele alan ve bu yönde gelişme gösteren felsefe yönelimi. Almanya dış
 • İlk Çağ felsefesi

  M.Ö. 7. yüzyılın sonundan başlayıp, M. S. 2. yüzyıla dek süren dönemin felsefesidir.
Antonio Negri
Antonio Negri