Antropedagoji

Kısaca: Antropedagoji, (Güneş, 2005) pedagojinin alt branşıdır. Orthopedagoji, Transkültürelpedagoji, ve Eğitim pedagojisi ile birlikte çocukların davranış sapmalarının nedenleri üzerinde durarak çözümler üretmeye çalışır. ...devamı ☟

Antropedagoji, (Güneş, 2005) pedagojinin alt branşıdır. Orthopedagoji, Transkültürelpedagoji, ve Eğitim pedagojisi ile birlikte çocukların davranış sapmalarının nedenleri üzerinde durarak çözümler üretmeye çalışır.

Pedagojik yanılmalar

Pedagoji, "mükemmel çocuk nasıl yetiştirilir?", sorusuna cevap ararken, yeni teoriler geliştirmektedir. Geliştirilen her bir teorinin doğruluğu veya yanlışlığı ancak onlarca yıl sonra, o teoriler doğrultusunda yetiştirilen çocukların davranışları gözlemlendikçe ortaya çıkmaktadır. Ancak bu süreç içinde yanlış pedagojik teoriler problemli çocukların yetişmesine de neden olabilmektedir. Pedagojik yanılmalar adı verilen, bu teoriler sonucu yetişen insanlar sosyal hayatı zora sokmakta ve toplumların geleceğini tehdit edebilmektedir.

Antropedagoji ise, pedagojideki bu yanılmaları en aza indirmek için tarihin derinliklerinden pedagojik veri toplamaktadır.

Anrtopedagoji, tarihin belli dönemlerinde yaşamış ve pedagojik açıdan değerlendirilmeye değer bulunan şahısları inceler. Bu şahısların hangi pedagojik süreçten geçtiklerini araştırır. Geçilen bu sürecin o şahısların başarılı (veya başarısız) olmasındaki payını analiz eder. Yaşanılan o tarihteki gerçekler, aile yapısının verdiği özellikler, sosyal çevrenin oluşturacağı katkı gibi mültifaktörler göz önünde tutularak, bu günkü pedagoji bilimine veri transferi yapar. Böylece, tarihin bir döneminde uygulanmış olan pedagojik yaklaşımların, pozitif ve negatif yönlerinden yeni bilimsel kuramlar üreterek, ileriye dönük pedagojik teoriler oluşturulmasına katkı sağlar.

Antropedagojik yaklaşım, pedagojideki teorik yanılmaları en aza indirilmeyi amaçlamaktadır.

Antropedagoji, günümüz pedagojisine tarihten veri toparlayıp getiren pedagojik tarzdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.