Anzavur Isyan��

Anzavur İsyanı

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında ilki 1 Ekim 1919 - 25 Kasım 1919, ikincisi 16 Şubat 1920 - 16 Nisan 1920 tarihleri arasında çıkan isyan.

Ahmet Aznavur

Aznavur Ayaklanması

Anzavur Ayaklanması

Ahmet Anzavur Ayaklanması, Kurtuluş Savaşı`na karşı Anadolu`da düzenlenen ayaklanmalardan biridir.

Bombay isyanı

Hindistan kraliyet deniz kuvvetleri isyanı (Daha çok Bombay isyanı olarak bilinir.) Kraliyet deniz kuvvetlerindeki denizciler 18 Şubat 1946'da büyük bir grev başlatırlar. Gemi güvertelerinde başlayan bu isyan Bombay (Mumbai) sahillerine kadar uzadı.

İsyanlar

Ayaklanma veya isyan, aynı ortamda bulunan bir grup kişinin (genellikle askeri personel veya gemi mürettebatı, sivil olsa bile) kanunen itaat etmesi gereken emirlere karşı gelmesi nedeniyle işlenen suç. Birçok ülke, ayaklanmayı idam cezası gibi sert cezal...

Zeylan İsyanı

Zeylan İsyanı, Kürt muhtariyeti amacı ile Hoybon ve Taşnak cemiyeti tarafından planlanarak 2 Haziran 1930 tarihinde başlatılan istan. Bendimahi Suyu, Tendürek, Murat Başı, Bozdağ, Güngör Dağı ve Erçiş bölgesinin tamamının katıldığı bu isyan bir tümen ile...

Hain Ahmed Paşa isyanı

Hain Ahmed Paşa isyanı, Osmanlı tarihinde 1524 yılında Mısır'da meydana gelen isyana verilen isim. Padişah Kanuni Sultan Süleyman geleneğe göre Hain Ahmed Paşayı sadrazamlığa getirmesi gerekirken, Mısır valiliğine atadı ve sadrazamlığa 4. vezir Pargalı İb...

Zenci Ayaklanması

Zenci Ayaklanması, Siyâhî ''(Zenci)'' kölelerin Abbâsî yönetimine karşı giriştiği ayaklanma (868-883). İsyanın içinde zenci insanlar olmamasına rağmen, isyan zenciler adına çıkarılmış olduğundan dolayı bu isimle anılmıştır.