Apeiron

Kısaca: Eski Yunanca’da olumsuzluk bildiren a- önekiyle “sonlu”, “sınır(lı)” anlamındaki peras’tan türetilmiş sözcük. ilkçağ Yunan felsefesinde evrenin sonsuzluğunu, sınırsızlığını savunan Anaksimandros’un tüm şeylerin kaynağı, arkhe’si, diye betimleyerek felsefeye soktuğu terim. ...devamı ☟

Eski Yunanca’da olumsuzluk bildiren a- önekiyle “sonlu”, “sınır(lı)” anlamındaki peras’tan türetilmiş sözcük. İlkçağ Yunan felsefesinde evrenin sonsuzluğunu, sınırsızlığını savunan Anaksimandros’un tüm şeylerin kaynağı, arkhe’si, diye betimleyerek felsefeye soktuğu terim. Anaksimandros’un bu terimle uzamsal sınırsızlığı mı, zamansal sınırsızlığı mı, yoksa niteliksel belirsizliği mi kastettiği çok açık olmasa da göründüğü kadarıyla o, ilk anlamı temel alarak diğer ikisini bunun üzerine kurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda apeiron nicelik bakımından sınırsız, nitelik bakımından da belirsiz anlamına gelir. Aristoteles sözcüğün çeşitli anlamlarını ve Anaksimandros’un sözcüğe yüklediği anlamı uzun uzadıya tartışmıştır (Etik, 202b-208a). Anaksimandros’tan sonra sonsuzluk, sınırsızlık düşüncesine felsefelerinde önemli bir yerveren Anaksimenes, Ksenophanes, Melissos ve Atomcu kanadı oluşturan Leukippos ile Demokritos gibi filozoflar da arkhe’leri bağlamında terimi kullanmışlardır.

İlgili konular

anaksimandros thales arke

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Anaksimandros
3 yıl önce

kadar belirsiz olan Apeiron ile algılanan dünyanın dışında bir takım oluşların var olduğunu kabul eder. Anaksimandros'un Apeiron'u ile Platon'un idealarına...

Anaksimandros, Anadolu, Ansiklopedi, Apeiron, Aristo, Ay, Balık, Deniz, Din, Evren, Felsefe
Arkhe
3 yıl önce

nitelemek için "su" gibi belirgin bir madde yerine, soyut bir kavram kullanır: apeiron. "Sınırsız", "sonsuz", "belirsiz" gibi anlamlara gelen bu kavram, Anaksimandros'un...

Arkhe, Anaksimandros, Apeiron, Bilim, Deniz, Eski Yunan, Felsefe, Filozof, Fizik, Metafizik, Sokrates
İyonya Okulu
3 yıl önce

Ἀναξίμανδρος) çok az eser günümüze ulaşmıştır. Buna dayanarak onun arkhesinin apeiron olduğunu çıkarsayabiliriz. Miletli Anaksimenes (Yun. Ἀναξιμένης), diğerleri...

Determinizm
3 yıl önce

uzatmak mümkündür. Evrenin te­mel ilkesi olarak Thales 'su'yu, Anaksimandros apeiron(sınırsız, sonsuz)'u, Anaksimenes (miletli) hava­yı, Herakleitos logos'u...

Nedensellik, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, Agnostisizm, Albert Einstein, Analitik felsefe, Animizm, Antik Çağ felsefesi
Sırp Cumhuriyeti
3 yıl önce

Bosna-Hersek Amerikan Üniversitesi [en], Slobomir Üniversitesi [en], "Apeiron" Pan-Avrupa Üniversitesi [sr] ve Sinergija Üniversitesi [en]. 1996 yılında...

Sırp Cumhuriyeti, Alfabe, Banja Luka, Banovići, Batı Hersek Kantonu, Bayrak, Başbakan, Başkan, Başkent, Bihać, Bosanska Krupa
Doğa Felsefesi
3 yıl önce

kaynak sonsuz olmalıdır ona göre. Bu belirsiz ve soyut varlık ilkesini apeiron olarak belirtir. Onun öğrencisi olan Anaksimenes'de, arkhe'nin birlik ve...

Filolaos
6 yıl önce

sınırsızlar bir uyum (harmonia) içinde bir araya getirilir: Crotonlu Alcmaeon Apeiron Nicomachus Parmenides Protrepticus (Aristo) Pisagorcular ^ Gaffurius, Franchinus...

Filolaos, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu, Elealı Zeno
Evrensel ilke
6 yıl önce

bu durum evrenin beklendiği kadar eş görünümlü olmadığını gösterecektir. Evrenin genişlemesi Joint Center for Astrophysics" Apeiron on line journal...