Apikal

Kısaca: Vücut bölgeleri, canlıların çeşitli kısımlarına verilen adlardır. ...devamı ☟

apikal
Apikal

İlgili konular

vücut bölgeleri canlı organ

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vücut bölgeleri
6 ay önce

yan tarafı. Bazal: bir organın vücuda bağlandığı kısım. Distal: uç kısmı. Apikal: yüzeye bakan uç kısmı. Apeks: tepe kısmı. Proksimal: kaideye yakın kısmı...

Vücut bölgeleri, Canlı, Organ
Örtü epiteli
6 ay önce

hücrelerinin fonksiyonlarını gerçekleştirdikleri serbest üst yüzeylerine apikal yüz ya da apikal kutup adı verilir. Beslenmesinin sağlandığı bağ dokusu üzerine...

í–rtü epiteli, Bazal lamina, Bağdoku, Bez epiteli, Difüzyon, Duyu epiteli, Epitel doku, Epitel hücreleri, Hemidesmozom, Hücre duvarı, Kassal epitel
Yalancı çok katlı epitel
6 ay önce

Bazıları bazal laminaya otururken serbest yüzeye ulaşır, bazılarının ise apikal kutupları yüzeye ulaşamaz. Yalancı çok katlı epitelin "silsiz" tipi, parotiroit...

Yalancı çok katlı epitel, Apikal, Bazal lamina, Bronş, Epitel doku, Hücre, Mikroorganizma, Mukus, Salgı bezleri, Sil, Tek katlı epitel
Goblet hücresi
6 ay önce

ya da fiziksel bakımdan zarar görmesini engeller. Bir goblet hücresinin apikal kısmı musin tanecikleri ile doludur. Hücrenin nukleusu bazal kısımda, yassı...

Goblet hücresi, Apikal, Bazal, Epitel hücre, Glikoprotein, Hücre, Nukleus, Organ, Salgı
Seröz bezler
6 ay önce

bakımından zengin olan salgı maddesinin boşaltılmasına bağlı olarak hücrenin apikal taraftaki sitoplazması çoğu zaman boş görülür ya da salgı granülleriyle...

Seröz bezler, Apikal, Bazal, Böbrek, Enzim, Hücre, Karaciğer, Muköz bezler, Pankreas, Protein, Salgı
Periodontal ligament
6 ay önce

lif grubu alveolodental ligamenttir ve alveolar kret, horizontal, oblik, apikal ve çok köklü dişlerde interradiküler lifler olmak üzere beş alt lif grubundan...

Meristem doku
6 ay önce

dönüşür. Meristem doku bulunduğu yere ve kökenine göre sınıflandırılır. Uç (apikal) meristem: Kök, gövde veya bunların yan organlarının uçlarında bulunan ve...

Meristem doku, Gövde, Hücre, Koful, Kök, Metabolizma, Mitoz, Organ, Sitoplazma, Sürekli doku, Çekirdek
Doku
6 ay önce

meristem gözlenir. Apikal meristemler: Bunlar kök ve gövde ile bunların yanal organlarının uç kısımlarında bulunan meristemlerdir. Apikal meristemlerin bulunduğu...

Hücre, Gen, Hücre Çeperi