Apolipoprotein

İlgili konular

apolipoprotein

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Apolipoprotein E
5 yıl önce

Apolipoprotein E (apoE), kandaki lipoproteinlerde bulunan belli başlı apolipoproteinlerden biridir. Yüksek trigliserit içerikli lipoproteinlerin (Şilomikronlar...

Apolipoprotein E, Allel, Alzheimer Hastalığı, Ateroskleroz, Bağışıklık, Diyabet, HDL, Heterozigot, Kan, Karaciğer, Katabolizma
Şilomikron
2 yıl önce

ve %1-2'si de kolesterolden ibarettir. Taşıdıkları başlıca apolipoprotein, apolipoprotein B-48 (apoB48), apoA-I, apoA-II ve apoA-IV'dür. ApoB48 sadece...

Şilomikron, Apolipoprotein E, Dolaşım sistemi, Gliserol, HDL, Kalp, Kas, Kolesterol, Lenf sistemi, Lipoprotein, Trigliserit
Çok düşük yoğunluklu lipoprotein
2 yıl önce

dolaşırken yüksek yoğunluklu lipoproteinlerden (HDL) apolipoprotein C-II (apoC-II) ve apolipoprotein E (apoE) edinir. Bu noktada VLDL olgunlaşmış sayılır...

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein, Çok düşük yoğunluklu lipoprotein
Lipoproteinler
2 yıl önce

bileşimlerdir. Bu proteinler bir bütünün parçası olmalarından dolayı apolipoprotein diye adlandırılırlar. Kan plazmasındaki lipoproteinler, suda çözünürlüğü...

Lipoproteinler, Düşük yoğunluklu lipoprotein, Elektroforez, Enzim, Fosfolipit, Hidrofilik, Hidrofobik, Kolesterol, Lipit, Orta yoğunluklu lipoprotein, Plazma
Kromozom 19 (insan)
5 yıl önce

içermektedir. Kromozom 19 üzerinde bulunan genlerden bazıları: APOE: Apolipoprotein E BCKDHA: Dall zincir keto asit dehidrogenaz E1, alfa polipeptid (akçaçağaç...

Lesitin kolesterol asiltransferaz
5 yıl önce

yassı dairesel taneciklerdir; iki fosfolipit tabakasının çevresinde apolipoprotein molekülleri bulunur. LCAT'ın etkisiyle kolesteril esterler iki fosfolipit...

Yüksek yoğunluklu lipoprotein
5 yıl önce

küçükleridir. Yüksek oranda protein içermelerinden dolayı yoğundurlar. Başlıca apolipoprotein A-I (apoA-I) ve apoA-II proteinlerini içerirler. Bu lipoproteinler karaciğerde...

Yüksek yoğunluklu lipoprotein, Epidemiyoloji, Hücre zarı, Karaciğer, Kolesterol, Koroner arter hastalığı, LDL, Lipoprotein, Plazma, Kolesteril ester, Lesitin Kolesterol Asil Transferaz
Lipoprotein lipaz
2 yıl önce

enzimdir. Reaksiyon ürünleri dokunun kullanımına yarar. Kofaktör olarak apolipoprotein C-II'ye gerek duyar. LPL, kılcal damarların çeperlerindeki endotel hücrelerde...