1- Siyasetle, siyasi süreçlerle ve siyasi olaylarla ilgili olmayan (kişi, grup veya görüş). 2- Bir görüşün, esas (ana) amaçlarının parçası olarak, aracılıklarıyla iktidarın kullanıldığı müesseselerle bağlantılı olarak siyasal düzenle ilgili herhangi bir niyeti ve beklentisi yoksa, o görüş apolitik olarak vasıflandırılır. Her sosyal değişiklik bu müesseseler üzerinde muhtemelen bazı etkiler meydana getireceğinden ve hatta bu müesseselerin yapısında zorunlu bir revizyonun yapılmasına sebep o...

APOLITIK (türkçe) anlamı
Siyasi görüş ve olaylardan habersiz ve onlara kayıtsız kalan.
APOLITIK (türkçe) anlamı
1. siyaset dışı
2. siyasetle uğraşmayan
3. siyasete soğuk bakan.
APOLITIK (türkçe) ingilizcesi
1. apolitic

Apolitik hakkında detaylı bilgi

1- Siyasetle, siyasi süreçlerle ve siyasi olaylarla ilgili olmayan (kişi, grup veya görüş).

2- Bir görüşün, esas (ana) amaçlarının parçası olarak, aracılıklarıyla iktidarın kullanıldığı müesseselerle bağlantılı olarak siyasal düzenle ilgili herhangi bir niyeti ve beklentisi yoksa, o görüş apolitik olarak vasıflandırılır.

Her sosyal değişiklik bu müesseseler üzerinde muhtemelen bazı etkiler meydana getireceğinden ve hatta bu müesseselerin yapısında zorunlu bir revizyonun yapılmasına sebep olabileceğinden, apolitik olduğunu söyleyen (öyle olduğu söylenen) her görüşe politik bir yorum kazandırmak (vermek) mümkündür.

Bazı görüşlere göre, her sosyal eylem veya davranış (hareket) kurulu müesseselerin bir ölçüde tasdikini veya reddini ve ne kadar sığ ve yetersiz olursa olsun bu hareketin veya sosyal eylemin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan bu müesseselerle ilgili bazı görüşleri ihtiva eder. Buna göre, politik olmayan niyetlerle yapılan eylemlerle politik sonuçlara yol açması bilinerek ve istenerek yapılan eylemler arasında hiçbir önemli fark yoktur. Bir başka deyişle, her eylem şu veya bu ölçüde politiktir.

Şarkı Sözleri

Flört tarafından söylenen apolitik adlı şarkının sözleri.

ben böyleyken,sen öyleyken
durum oldukça vahimken
ne yaptığımızı hiç bilmezken
orda burda kaybolduk
beyoğlu nda,istiklal de
barlardan bir tanesinde,bir kaç kadehle dost oldum
kendi kendime konuştum;ben varım;heryerde varım;
olmayanların da arasındayım
yaşadığım dünya üstünde,iki takla daha atmaktayım
hafıza kaybı; baş ağrısı
şampiyon kim olacak kaygısı
ben yokum,o nerde,insanlar sanki konserve
bir sosyete, bir burjuva, iki yüzlü güzel bir haspa
niyet belli akıbet belli, magazinciler yanında
ben nerdeyim, sen nerdesin
sence bu kimin umrunda
bastığımız toprak bile,altımızdan kaymakta
bu belki de bir politika, bu belki de bir pasifizim
bu belki de bir yanılgı, ne farkeder, hepsi aynı
aynı aynı, hepsi aynı
birileri küçük yaşantılarımız hakkında
planlar yaparken, nefes almamız her geçen
gün biraz daha zorlaşıyor. bense, bu nefes alınması
güç dünyanın, küçük, masalsı kahramanı olmaya
devam ediyorum.

söz:ozan kotra
müzik:çağatay kehribar

İndigo tarafından söylenen apolitik adlı şarkının sözleri.

nakarat:

apolitik hepimiz, çıkmıyo sesimiz,
facete bir resimiz, o kadar. (o kadar)
daha kötü gerisi, şimdiki nesilin,
çocuklar pesimist, o zaman (o zaman)
ulaşalım onlara, konuşalım tekrar,
bir hedefi olsun içiyoken esrar.
kuruluyoken yeni dünya düzeni,
bizim geleceğimiz enkaz (enkaz)

verse 1:

apolitik hepimiz, çıkmıyo sesimiz
çünkü 80 de korkmuştu ailemiz.
yönetime el koymuştu asker,
ondan beri gençlere tek saç dert.
fikirleri vardı kimilerinin,
taşlıyolardı bir olup amerikan gemilerini.
çıkınca ortaya balta ve silahlar,
yasaklanıp yakıldı bazı kitaplar.
kayboldu bir nesil karakollarda.
işkence yapıldı hep, adam olsanda.
işte burda koptu film hep gelecek için
darbe bir kabusmuş, hemde ne biçim.
hayatta kalanlar için artık herşey
çok değişik, hani eski ekip nerde?
geçmişte devrimci, şimdi liberal ve
iyi eğitimli çocukları bile mal!

nakarat:

apolitik hepimiz, çıkmıyo sesimiz,
facete bir resimiz, o kadar. (o kadar)
daha kötü gerisi, şimdiki nesilin,
çocuklar pesimist, o zaman (o zaman)
ulaşalım onlara, konuşalım tekrar,
bir hedefi olsun içiyoken esrar

kuruluyoken yeni dünya düzeni,
bizim geleceğimiz enkaz (enkaz)

verse 2:

apolitik hepimiz, çıkmıyo sesimiz,
ebeveyn mutludur uçtuğunda kepimiz.
kendimiz için savaşmalı sadece
başarımız sahiplenilir ailecek.
başarısız olursak, büyük hedef peşinde.
tek bizim suçumuz. çünkü onlar deyince,
gemisini kurtaran herkes kaptan,
dinlemediğimiz için oluruz birer aptal!
kıyaslandık hep başkalarını
oğulları kızları kaç paralıdır?
amir, supervisor, yada yeni müdür.
olur ise birileri, konusudur evde günün.
biz olmak zor, kimlikler kayıpken.
temeli zayıf karakterimiz ve lütfen,
demeyin gençler herşey elinizde.
bir halt yiyemiyoz mutsuzken evimizde!

nakarat:

apolitik hepimiz, çıkmıyo sesimiz,
facete bir resimiz, o kadar. (o kadar)
daha kötü gerisi, şimdiki nesilin,
çocuklar pesimist, o zaman (o zaman)
ulaşalım onlara, konuşalım tekrar,
bir hedefi olsun içiyoken esrar.
kuruluyoken yeni dünya düzeni,
bizim geleceğimiz enkaz (enkaz)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hippi

Hippi, yaşam tarzı aslında bugünkü mutlak retçiliğin temellerini atan bir oluşumdur. Dünyanın üzerindeki tüm bitki, hayvan ve insanlara ait olduğunu kabul eden apolitik bir görüştür.

Tiki

Türkiye, İstanbul kaynaklı, bireyleri ekonomik olarak üst sınıftan veya onlar gibi olmak isteyen orta sınıftan gençlerden oluşan ve toplumda oldukça büyük antipati toplamış, kendine özgü dili ve pahalı yabancı markalara dayalı yüksek estetik kaygısı ile tanınan altkültür.

Thomas Mann

Paul Thomas Mann 20. yüzyılın en önemli Alman yazarlarından biridir. Mann, Johann Wolfgang von Goethe'nin yapıtlarını kendi yapıtında bir tüzük ve konu bulmada örnek olarak kullandı. Buddenbrooks adlı romanında örnek olacak biçimde anlatıldığı gibi, yapıtlarının başlıca ...

Federico Garcia Lorca

1898 yılında, İspanya'nın Granada bölgesindeki Fuente Vaqueros kentinde doğan İspanyol şair Lorca, yüzyılının en büyük iki İspanyol şairinden biri olarak kabul edilir. 1928'de yazdığı Romancero gitano (Çingene Balada) ile ün kazanan Lorca, Salvador Dali ile birlikte ...

Doğu Alman Ayaklanması

Doğu Alman Ayaklanması, 16 Haziran 1953’te, Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DAC) yönetimindeki Doğu Berlin’de inşaat işçilerinin bir bölümünün sürekli olarak artırılmakta olan iş yüküne karşı kendiliğinden gelişen bir gösteri düzenlemeleriyle patlak veren ayaklanma.

Werner Heissenberg

Heisenberg’in mistisizme olan bu katkısını hangi kültürel ortamda geliştirdiğini incelemeye artık geçebiliriz. Heisenberg, akademisyen bir ailenin çocuğudur. Bir insanın başına gelebilecek tüm çalkantıları...

Mehmet Eroğlu

Mehmet Eroğlu, Türk yazar / romancı.

Güçlü Türkiye Partisi

Güçlü Türkiye Partisi (kısaltılmış adıyla GTP), 9 Ekim 2006 tarihinde Toplum ve Demokrasi Derneği Başkanı Tuna Bekleviç ve arkadaşları tarafından daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi talebi ile kurulan siyasi partidir. Amblemi turuncu zemin üzerinde beyaz denizatıdır.

Hatırla Sevgili

Hatırla Sevgili, 2006-2008 yılları arasında atv'de yayınlanan Türk dizisi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacıyla, kazanılmış hakların

Şili Kültürü

Şili kültürü gelişme sürecinde bölgesel farklılıklar gösterir. Kuzey Şili, İnka İmparatorluğu için önemli bir kültür merkezi iken, Orta ve Güney Şili bölgelerinde de yerel Mapuçe ve diğer Araukanyalı kültürler gelişmiştir.

Milo Raduloviç

Milo John Raduloviç (28 Ekim 1926 – 19 Kasım 2007) Sırp asıllı ABD vatandaşı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinde yedek subay olarak görev yaparken güvenlik tehlikesi olasılığı yüzünden 1953 yılında ordudan uzaklaştırılmıştır. Başına gelenlerin kamuoyuna ...

Son Metro

Le Dernier Métro) filminin özgün Fransızca sinema afişi

Yeniden Millî Mücadele Hareketi

Yeniden Milli Mücadele Hareketi, 1960'ların sonunda anti-emperyalist, anti-siyonist, anti-komünist müslüman öğrencilerin başlattığı aksiyoner bir öğrenci hareketidir.