Apse

Apse, bir yerde irin birikmesidir. Bakteri enfeksiyonlarına karşı vücudun verdiği bir karşılıktır.Vücudun herhangi bir yerinde bir doku ya da organda oluşan apse, kendini ağrı, kızarıklık ve şişikler yaratarak belli eder. Bazı abseler kendiliğinden dışarı açılır ve akar. Apse`nin açılmadığı durumlarda bu işi ameliyatla yapmak gerekir.

Apse, Latince abscessus, ayrılıp gitmek, sözcüğünden türemiştir. Alm. Abszess, Fr. Abcés, İng. Abscess. İrin yapıcı özellikteki mikropların vücudun bir dokusunda yerleşerek, orada, içinde cerahat dolu bir boşluk yapması. Apse, iltihabın bir çeşidi olup, özelliği, dokunun eriyip içini cerahatın doldurmasıdır. Bazan da bir yaralanma, bir damarın bağlanması veya tıkanması sonucu ölü bir tabaka teşekkül eder ve buraya mikroorganizmaların yerleşmesi ile irin dolu bir boşluk meydana gelebilir.

Apseler iki türlüdür: Sıcak apse, soğuk apse.

Sıcak apse: Bu tip apsede ateş yükselir, ağrı, zonklama olur. Bu tür apse her zaman bir veya birkaç mikroptan dolayıdır, yani sebep mikroorganizmadır. Sıcak apsenin dört ana belirtisi: Sıcaklık, kırmızılık, ağrı ve şişkinliktir (Latince Calor, Rubor, Dolor, Tumor). Apsenin çevresi sert, ortası ise oynak ve yumuşaktır.

Soğuk apse: Verem hastalığında görülen bir apse türüdür. Öyle ki el şişkinlik üzerine konulunca sıcaklık alınamaz ve basmakla ağrı uyandırılamaz. Daha doğrusu sıcak apsedeki kati iltihap belirtileri yoktur. Fakat şişlik açılırsa, sıcak apsedeki gibi bir apse muhteviyatının olduğu görülür.

Soğuk apsenin iki özelliği vardır:

1. İçinde irin yapıcı mikroplar ve irinleşme yoktur. Apse muhteviyatını harab olmuş doku materyali meydana getirir.

2. Apsenin menşei ile görüldüğü yer arasında her zaman doğrudan bir münasebet yoktur. Mesela bel omurlarının soğuk apsesi (omurga veremi, pott hastalığı) kasıkta bir apse ile kendini belli edebilir.

Sıcak apselerin tedavisi, cerrahi müdahale iledir. Bu tedavi, apse yerinin açılması, irinin boşaltılması ve antibiyotikli merhemler ile muamele ve ilave olarak uygun antibiyotiklerin verilmesidir.

Soğuk apselerde ise verem ilaçları kullanılır. Bazan (mesela böbrek vereminde) olayın yayılmasını önlemek için cerrahi işlem yapılabilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Apse

İngilizce Apse kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. ábside, ábsida, ápside

Apse

İngilizce Apse kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. abside

Apse

İngilizce Apse kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Apsis

Apse

İngilizce Apse kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. abside

Apse

İngilizce Apse kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pórtico em forma de arco; abside

Apse

i. yarım kubbe (bina), apsis

Apse

Türkçe Apse kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. arched recess (particularly one located at the eastern end of a church) n. abscess, localized collection of pus accompanied by inflammation, gathering, pustule

Apse

İngilizce Apse kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. apsis (uitbouw aan kerkkoor in de vorm van een boog)

Apse

n. arched recess (particularly one located at the eastern end of a church) n. abscess, localized collection of pus accompanied by inflammation, gathering, pustule

Apse

irin birikimi, çıban, irinşiş.

Apse

Türkçe Apse kelimesinin Fransızca karşılığı.
abcès [le], fluxion [la]

Apse

Türkçe Apse kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Eiterbeule

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Apse ilgili konular

 • Apse

  Apse, bir yerde irin birikmesidir. Bakteri enfeksiyonlarına karşı vücudun verdiği bir karşılıktır.Vücudun herhangi bir yerinde bir doku ya d
 • Tüberküloz

  Tıpta Tüberküloz olarak adlandırılan verem hastalığına halk arasında ince hastalık da denmektedir. Tüberküloz, asıl olarak akciğerlerde
 • Deri veremi

  Deri veremi (deri tüberkülozu), Mycobacterium tuberculosis'in (Koch basili) , seyrek olarak Mycobacterium bovis'in, nadiren de BCG (Bacille Calmette
 • Sıraca

  Tıp dilinde scrofula denir. Bir çeşit kronik deri veremidir. Nedeni, boyundaki lenf bezlerinin veremidir.
 • Akciğer veremi

  Akciğer veremi, tüberküloz, fitizi diye bilinir. Nedeni, koch basili denilen ufak kıvrık içinde küçük noktacıklar görülen çomak şeklind
 • Lenfanjit

  Lenfanjit Derin veya sathi lenfatik kanalların had (akut) veya müzmin (kronik) iltihabı. En çok streptekok ve stafilokok cinsi mikroplarla olur.
 • Aktinomikoz

  Astinomices denilen mantarların yaptığı bir hastalık. Birçok memleketlerde bulunduğu gibi, insanlarda ve hayvanlarda, bulunduğu organlara gör
 • Lenf bezi tüberkülozu

  Lenf bezi tüberkülozu ya da skrofula veya tüberküloz lenfadenit. Tüberküloz etkeni olan mikobakterium tüberkülozis basilinin lenf bezlerini tu
 • Su sakağısı

  Su sakağısı, gourme veya Lymphadenitis equorum.
 • Subkutan enjeksiyon

  Parenteral yol ilaç uygulama metotlarından olan subkütan enjeksiyon (SC), dermis tabakası altındaki gevşek bağ dokusu (adipoz doku) içine ila
Apse
Apse