Araştırma görevlisi ya da Üniversite asistanı, asistanlık yönetmeliğine göre seçilir. Başlangıçta asil olarak tayin edilmeyen asistanlar, bu tarihten bir yıl sonra asil kadroya geçerler.

Araştırma Görevlisi

Araştırma Görevlisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Öğretim yardımcısı

araştırma görevlisi

yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkililerce verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan.

araştırma görevlisi

Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan.

İlgili konuları ara

Yanıtlar