Bilimsel araştırma ve yazmanın bir usulü vardır. Tez, rapor, kitap vb formlar halinde yapılan çalışmalarda standart haline gelmiş teknik bulunmaktadır.Sayfa düzeni, satır ve paragraf düzeni, numaralandırma sistemi, bölümlendirme, başlıklar, imla, dilbilgisi halinde bunlar sıralanmaktadır.

Araştırma Tekniği

} } Bilimsel araştırma ve yazmanın bir usulü vardır. Tez, rapor, kitap vb formlar halinde yapılan çalışmalarda standart haline gelmiş teknik bulunmaktadır.

Sayfa düzeni, satır ve paragraf düzeni, numaralandırma sistemi, bölümlendirme, başlıklar, imla, dilbilgisi halinde bunlar sıralanmaktadır.Sayfa Düzeni

Sayfa düzeni sayfanın alt, üst ve yan boşluklarını ayarlamaktır. Word ilk açıldığında bunları varsayılan ayarlarla sunar, özelleştirmeyle istenilen biçimlendirme sağlanabilir.Başlıklar

Başlık konuyla doğrudan ilgili olur. Fontlar yazıyla uyumlu yapılır. Çok fazla altbaşlık verilirse, eğer altbaşlıkların metinleri azsa araştırma başlık enflasyonuna uğrar.Bölümlendirme ve İçindekiler

Bölümlendirme üç ana bölümden ibarettir: Ön bölüm, metin bölümü, son bölüm.

1. Ön Bölüm: Başlık, künye, ithaf, teşekkür, takdim, önsöz, tablolar listesi, kısaltmalar listesi, içiendekiler.

2. Metin Bölümü: Giriş, Kısımlar ve Bölümler, Sonuç.

3. Son Bölüm: Ekler, Lügatçe, Kaynakça, Dizin.

Önsöz araştırmanın tanıtımı, amacın belirtilmesidir. Uzun olmaz. Grafikler 1.1, 1.2 sistemiyle numaralandırılır. Grafikler -her tür tablo, çizelge, şekil- listesi yapılır. Metinde kullanılan kısaltmalar bir listeyle gösterilir. Giriş`te konu kısaca anlatılır, yöntem belirtilir. Kuramsal çerçeve bilgisi verilir.

İçindekiler: Ön bölüm sayfaları romen rakamlarıyla sayfalandırılır. Girişten itibaren arap rakamları kullanılır. İçindekileri numaralandırma sistemi şöyledir:Numaralandırma Sistemi

I. A. 1. a. (1) (a) (i) (ii) sırasına göre. Bu yaygın sistemdir. İkinci sistemde 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 2, 2.1, 2.1.1 kullanılır.Kaynakça

Alıntı yapılan yahut özet halinde başvurulan kaynaklar verilir. Yazarlar soyadına göre dizilir. MLA sistemi yaygındır. Yazar, eserin tarihi, adı, yer, zaman. Kitap ve makaleler ayrı ayrı veya hepsi birarada verilebilir. Kaynakça yazılış sistemi tutarsızlığını önlemenin en iyi yolu MLA`dır. APA sistemi de yaygındır.Alıntı Biçimi

Alıntı biçimine ingilizcede citation denir. Doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde veya küçük puntoyla aktarılır. Dört satırdan fazla aktarmada blok yapılır.

Ayrıca bkz:

Bibliyografya Bilimsel YazımKaynaklar:

Hüseyin Bal, ``Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri``, Süleyman Demirel Üniversitesi Y.Isparta 2001. Niyazi Karasar, ``Bilimsel araştırma yöntemi``, Ankara 1994.Linkler:

citation: en.wikipedia.org

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar